Provincie

Limburg en Europa al 25 jaar partners

Print
Dit jaar kan Limburg al gedurende 25 jaar voor de provinciale socio-economische ontwikkeling een beroep doen op Europese subsidies. Met meer dan 1 700 projecten en 500 miljoen euro Europese steun is dit een echt succesverhaal. Dit succes is mede te danken aan het werk van het provinciebestuur.

Limburg verzilvert Europa

De Europese subsidies hebben het sociaal-econo- economisch DNA van onze provincie grondig veranderd. In de meest uiteenlopende terreinen zijn deze subsidies ingezet: aanleg van bedrijventerreinen, innovatie, opleiding, stedelijke ontwikkeling, plattelandsontwikkeling, sociale economie, kinderopvang, cultuur, toerisme,… In de uitvoering van de Europese programma's heeft het provinciebestuur, samen met de Vlaamse overheid een belangrijke verantwoordelijkheid. Medewerkers van het provinciebestuur bieden een helpende hand in heel het proces van de projectbehandeling. De provincie voorziet bovenop de Europese subsidies ook nog bijkomende provinciale ondersteuning.

Over de grenzen heen

Europa stelt ook middelen ter beschikking om samen te werken met onze omliggende regio's, o.m. de Nederlandse provincies Limburg en Noord- Brabant, de regio Aken en de provincie Luik. Deze grensoverschrijdende samenwerking levert Limburg grote voordelen op en grensspecifieke knelpunten kunnen worden aangepakt. Ook hier neemt het provinciebestuur het voortouw.

In de toekomst…

… is het nodig dat de provincie, de gemeenten, instellingen en organisaties een beroep kunnen blijven doen op Europese subsidies. Dit is waar het provinciebestuur alvast bij de Vlaamse overheid voor ijvert.