Provincie

Druk je stempel!

Print
Wie verantwoordelijk wordt voor de realisatie van deze bevoegdheden, bepaal jij en dit door je stem uit te brengen voor de provincieraad.

De leden van de provincieraad

… worden rechtstreeks verkozen. Jij hebt het hier dus mee voor het zeggen wie je in de provincieraad wil! De kandidaten met de meeste stemmen krijgen voor de volgende zes jaar een zitje in het provincieparlement. Hoeveel leden dat zijn, hangt af van de grootte van de provincie. In Limburg zijn er dat 63. De provincieraad controleert het dagelijks bestuur, beslist over voorstellen en over wat dat allemaal mag kosten. De provincieraad zit elke maand samen.

De leden van de deputatie

… worden niet rechtstreeks verkozen: de provincieraad kiest onder hun leden zes gedeputeerden. De deputatie ziet dagelijks toe op zaken die alle Limburgers aangaan zoals economie, tewerkstelling, ruimtelijke ordening, mobiliteitsprojecten, toerisme, gezondheidszorg, cultuur, ouderenzorg, milieuzorg, jongerenprojecten, veilig verkeer, … Eigenlijk is de deputatie een beetje vergelijkbaar met de regering en de gedeputeerden met de ministers. De deputatie vergadert wekelijks.

De gouverneur

Veel mensen denken dat de provincie alleen door de gouverneur wordt bestuurd. Dit misverstand is bij deze uit de wereld geholpen. Het bestuur van de provincie Limburg ligt bij een trio van bestuursorganen: provincieraad, deputatie en gouverneur.

De gouverneur kies je ook niet rechtstreeks maar wordt aangeduid door de Vlaamse regering om de Belgische en Vlaamse regering in zijn of haar provincie te vertegenwoordigen. Eén van de meest in het oog springende taken van de gouverneur is zijn rol in de rampenbestrijding.

Wist je dat?

Wist je dat de zittingen van de provincieraad openbaar zijn? Iedereen mag een kijkje komen nemen op de publiekstribunes. De zitting van de provincieraad vindt plaats elke derde woensdag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) - vanaf 17.00u ben je welkom!

Hoe stemmen?

Op je groene stembrief of je digitaal stembiljet voor de provincieraadsverkiezingen zal je zien dat de kandidaten gegroepeerd staan per politieke partij in kieslijsten. De kandidaten komen niet allemaal uit je eigen gemeente: ze kunnen uit de hele provincie Limburg komen. Het stemmen voor de provincieraad gebeurt wél in het kiesdistrict waar toe je behoort. Limburg is nu onderverdeeld in 8 kiesdistricten: Beringen, Genk, Hasselt, Maasmechelen, Neerpelt, Peer, Sint-Truiden en Tongeren. (vroeger waren er 13 kiesdistricten)

Do's and don'ts

Don't: Je mag nooit op verschillende partijlijsten stemmen. Dan is je stem onmiddellijk ongeldig.

Do: Dit mag wel, zowel digitaal als op papier:
- Bovenaan de lijst voor een partij stemmen
- Voor één of meerdere kandidaten stemmen
- Voor een partij stemmen en ook voor meerdere kandidaten van diezelfde lijst.

Samenstelling van de huidige provincieraad

Op dit moment bestaat de meerderheid uit CD&V, sp.a en OpenVLD. Oppositie is er van de N-VA, Vlaams Belang en vier onafhankelijken. De deputatie telt 6 gedeputeerden. Momenteel zijn dat: Marc Vandeput (CD&V), Walter Cremers (sp.a); Gilbert Van Baelen (Open VLD), Frank Smeets (CD&V), Jean-Paul Peuskens (sp.a) en Mieke Ramaekers (CD&V)