CGKR: "Mensenhandelaars wassen steeds meer geld wit"

Print
CGKR: "Mensenhandelaars wassen steeds meer geld wit"

CGKR: Mensenhandelaars wassen steeds meer geld wit

Mensenhandelaars wassen steeds meer geld wit. Daarom moeten onderzoeken rond mensenhandel onmiddellijk starten met een financiële analyse en moeten van in het begin zoveel mogelijk goederen in beslag worden genomen. Dat schrijft directeur Jozef De Witte van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding in zijn nieuw jaarverslag over mensenhandel.

In 2011 kregen de parketten 70 witwasdossiers over mensenhandelaars binnen, goed voor 12,12 miljoen euro. Hoewel dit aantal stijgt, toch vertegenwoordigden deze sommen slechts 1,69% van al het witgewassen geld. Meestal investeren de mensenhandelaars hun geld in hun eigen herkomstland, maar het gebeurt ook hier in vastgoed, wagens en de industriële reinigingssector. Steeds meer gebruiken ze hun slachtoffers om hun winsten wit te wassen.

Volgens Jozef De Witte treft Justitie mensenhandelaars nog veel te weinig in hun portemonnee en dat terwijl mensenhandel na drugs- en wapenhandel de belangrijkste bron van inkomsten van de georganiseerde misdaad is.

Daarom pleit het CGKR voor gemengde teams van gespecialiseerde rechters en politiemensen, voor onmiddellijke financiële analyses en inbeslagnames bij het begin van een gerechtelijk onderzoek. Het CGKR wil ook dat het parlement de wet wijzigt zodat ook woningen, waar slachtoffers van mensensmokkel verbleven hebben, kunnen worden verbeurdverklaard door de rechter. Het dringt er op aan dat advocaten, notarissen en boekhouders actiever meewerken aan de opsporing van witwasoperaties. "In 2001 hebben slechts 158 van de 1.423 notarissen, 39 van de 9.322 boekhouders en slechts één advocaat op de 16.344 een witwasconstructie gemeld. Als deze beroepsgroepen aan hun plicht verzaken, dan moeten ook sancties worden genomen", zo luidt het.

Het CGKR wil ook één gespecialiseerde onderzoeksrechter voor mensenhandel en mensensmokkel per hof van beroep.

Verder moeten opdrachtgevers en hoofdaannemers hoofdelijk aansprakelijk worden voor de illegale tewerkstelling die hun onderaannemers doen. En ze moeten ook de achterstallige lonen betalen als de bedrijven die de slachtoffers hebben uitgebuit maar ondertussen verdwenen zijn, dat niet kunnen. Het parlement nam daartoe al initiatieven, maar die zijn nog niet goedgekeurd, betreurt het CGKR.

Payokeregeling

Volgens het Centrum moet ook het statuut van de slachtoffers van mensenhandel worden herzien. De zogenaamde "Payokeregeling" was vooral gericht op slachtoffers van seksuele uitbuiting. Slachtoffers die hun pooier verklikken en zo mensenhandelaars aan de galg praten konden een verblijfsvergunning in België krijgen.

Maar de mensenhandel is veranderd. Thans is er vooral economische uitbuiting (in naaiateliers, de bouw, de horeca etc.). 72 van de 133 slachtoffers die in 2011 voor het eerst begeleid werden, zijn in dat geval. Voorts komt een derde van de slachtoffers momenteel uit de Europese Unie.

Het CGKR wil ook dat slachtoffers die een klacht hebben ingediend of verklaringen hebben afgelegd tegen hun uitbuiter onmiddellijk een advocaat krijgen toegewezen.

Te weinig slachtoffers van mensenhandel en -smokkel hebben toegang tot het slachtofferfonds omdat er geen veroordeling was voor fysiek geweld. Het CGKR dringt er op aan dat het begrip "opzettelijke gewelddaad" open en ruim wordt geïnterpreteerd, zodat ook deze slachtoffers een vergoeding kunnen krijgen.

Omdat er nogal wat manipulaties door tolken zijn vastgesteld, moet er een nationale lijst van betrouwbare tolken komen. Nu heb je die alleen per arrondissement.

Albanese pooiers terug

Het CGKR stelt ook een aantal belangrijke evoluties vast.

* De Albanese pooiers zijn terug van weggeweest door de afschaffing van de visumplicht. Ze werken voornamelijk samen met loverboys, maar prostitutie blijft een nevenactiviteit naast drugshandel en ladingdiefstallen van vrachtwagens.

* De Nigeriaanse prostitutienetwerken zijn grootschalige criminele netwerken met internationale vertakkingen en zelfs uitwisselingsprogramma's. Een Nigeriaans madam kan ook slachtoffers in Noorwegen, Zweden of Spanje hebben en ze kan haar eigen meisjes uitwisselen met een andere madam in een ander land.

* In de sector van de economische uitbuiting zien we een grote stijging van Roemeense en Bulgaarse schijnzelfstandigen in de bouwsector, die in een situatie van dumpingpraktijken moeten werken. De Braziliaanse mensenhandelsdossiers in de bouw zijn verminderd.

* De georganiseerde bedelarij en de uitbuiting van kinderen daarbij blijft in handen van Roma-netwerken uit diverse landen. Dit komt vooral in Brussel voor.

Iraakse mensensmokkel

* In de sector van de mensensmokkel zijn momenteel vooral Iraaks-Koerdische netwerken actief op parkings langs de autosnelweg vanuit Brussel naar de kust. Ze zijn zeer gewelddadig tegenover hun smokkel'klanten' én tegen de politie. Ze zijn nu hier actief, maar komen uit Frankrijk. Dat ging parkings aan de autowegen strikter controleren en dus kwamen ze naar hier. Verder zijn op de achtergrond ook hier de Albanese smokkelaars terug van weggeweest.

In 2011 stelde de politiediensten in totaal 268 feiten van mensensmokkel vast en 957 van mensenhandel, waaronder 481 dossiers van seksuele uitbuiting en 333 dossiers van economische uitbuiting.

De parketten vervolgden 358 zaken van mensenhandel en 515 dossiers van mensensmokkel. Er waren 64 veroordelingen voor mensenhandel in 2010.

JDW