Nieuwe pensioenhervormingen in de pijplijn

Print
Nieuwe pensioenhervormingen in de pijplijn

Nieuwe pensioenhervormingen in de pijplijn

De uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg, de kosten van de vergrijzing, zullen tegen 2060 ruim zes procent hoger oplopen dan aanvankelijk was berekend. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing. De economische crisis jaagt de kosten omhoog.

De sociale uitgaven voor de vergrijzing bedragen in 2060 zowat 31,4 procent van het bruto binnenlands product. De pensioenhervormingen van de regering hebben wel een positief effect, maar ze worden geneutraliseerd door de internationale crisis, die heeft geleid tot meer werkloosheid en geringe economische groei.

Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (foto) erkent dat de kosten van de vergrijzing toenemen, maar betwist dat ze onhoudbaar worden. "Door hervormingen kunnen de kosten onder controle worden gehouden, zoals het rapport aantoont."

"De pensioenhervorming van 2011 was de eerste maar niet de laatste stap. Op korte termijn moet de pensioenbonus (systeem dat extra pensioenrechten toekent aan werknemers die langer werken dan hun 62ste of die na een loopbaan van minstens 44 jaar hun beroepsactiviteit voortzetten, red.) worden geactiveerd."

De minister kondigt voorts aan te willen ingrijpen op pensioenplannen die mensen aansporen tot vervroegde pensionering. In het optrekken van de wettelijke van de wettelijke pensioenleeftijd boven de 65 ziet hij geen heil. "Het probleem zit niet bij de 65-jarigen maar bij de groep tussen 55 tot 65 jaar. Slechts vijf procent van de Belgen werkt tot zijn 65ste."

"We zullen de systemen voor vervroegd pensioen verder moeten hervormen. Hoe? Dat zullen we komende jaren zien. Ik ben voor een systeem dat het aantal jaren waarin men gewerkt heeft in rekening neemt. Dat is socialer dan een vaste leeftijd voor het pensioen. En we moeten ook rekening houden met de toenemende levensverwachting."

Lees ook: Crisis jaagt kosten vergrijzing de hoogte in

DCA

Foto Photo News