Assers politiek debat laat jeugdhuis vollopen

Woensdagavond verzamelde politiek geïnteresseerd As in een goed gevuld jeugdhuis voor een debat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Elke partij stuurde één kopstuk en een jeugdige kandidaat. Voor CD&V waren dat Valeer Hoogmartens en Jan Baeten. SP.A werd vertegenwoordigd door Nico Knevels en Jessica Janssen. N-VA-afgevaardigden waren Erik Notermans en Joke Driessen en voor Voluit! spraken Tom Seurs en Merel Cremers.

Creemers Barbara

Voor de pauze debatteerden de partijen over drie op voorhand vastgelegde thema’s: de centrumvernieuwing, mobiliteit en jeugd. Dat laatste ging vooral over het aantrekken van jongeren tussen de twaalf en de achttien jaar en het beleid van jeugdhuis De Balans. Hierover waren de jeugdige kandidaten dan ook aan het woord. Na de pauze stelde moderator Ruben Jarych enkele kritische vragen over de partijprogramma’s en mochten enkele aanwezigen de kandidaten het vuur aan de schenen leggen.

Een volledige weergave van het debat zou ons in dit verslag te ver leiden.

Daarom sommen we van elke partij de vier meest opvallende uitspraken op.

CD&V

- “In het bestuur van het jeugdhuis moet de politiek zich zo weinig mogelijk moeien. Geef de bestuursleden de vrijheid om hun eigen ding te doen.” - “De jeugdraad wordt best opgesplitst in een kerngroep die de beleidsplanning voor zijn rekening neemt en een andere groep ‘vrienden van de jeugdraad’ die de activiteiten uitwerkt.” - “Het zware verkeer kan perfect uit onze centra geweerd worden. Voer hiervoor een tonnagebeperking in en controleer hier streng op.” - “De wil om de absolute meerderheid van Voluit! te willen doorbreken heeft niets te maken met een afkeer van een absolute meerderheid, maar wel met de goesting om mee te willen besturen in As.”

N-VA

- “In het bestuur van het jeugdhuis betrek je best ook andere verenigingen (zoals sport en cultuur).” - “Hoewel een voorstel van VOKA, gesteund door N-VA-minister Geert Bourgeois suggereert dat gemeenten met minder dan 10 000 inwoners best fusioneren, wil N-VA As-Niel gaan voor een zelfstandige gemeente.” - “Op bovenlokaal niveau en met de provincie moet onderhandeld worden over de geluids- en reukhinder van Horensbergdam. N-VA wil dit circuit zeker niet sluiten, maar de problemen wel verminderen.” - “Erik Notermans prees de moderator om een vraag over de belastingen in As te laten uitkomen bij de kost van een individuele waterzuiveringsinstallatie.”

SP.A

- “De jeugdraad wordt best het controleorgaan voor het bestuur van het jeugdhuis.” - “Elke wijk moet een buurthuis krijgen.” - “De centrumvernieuwing pak je best op lange termijn aan door voor de twee scholen plaats buiten het centrum te zoeken.” - “In de nieuwe vrijetijdscampus moet een buitenschoolse opvang voor kinderen tussen twaalf en zestien jaar komen.”

Voluit!

- “In tegenstelling tot wat in bepaalde programma’s beweerd wordt, heeft het bestuur de voorbije legislatuur zeer veel geld in een reservefonds gestopt.” - “In de plannen rond de centrumvernieuwing is het woordje ‘maximaal’ heel erg belangrijk: dat er maximaal 3200 m2 winkelruimte mogelijk is, wil niet zeggen dat er die ook effectief moet komen. Idem voor de gebouwen van vier verdiepingen hoog.” - “Als er plannen komen om de fusioneren met andere gemeentes, willen we zo snel mogelijk beginnen schulden maken!” - “Over de kritiek dat de vrijetijdscampus er enkel komt voor het speelplein: We kennen onze verenigingen en zijn ervan overtuigd dat dit gebouw binnen de kortste keren optimaal zal gebruikt worden."

Barbara Creemers

Meer over Gemeenteraadsverkiezingen