Regering zoekt snel oplossingen voor schrijnende toestanden in internaten

De Vlaamse regering gaat zo snel mogelijk een oplossing zoeken voor de schrijnende noden bij de zogenaamde noodinternaten van het gemeenschapsonderwijs (GO!). Dat heeft onderwijsminister Pascal Smet (sp.a) woensdag gezegd in het Vlaams Parlement. Op termijn zullen die internaten onder het departement Welzijn vallen. Maandag levert het GO! een rapport af.

jrosquin

Een opvoeder van het opvangtehuis 'De Vloedlijn' in De Haan trok maandag aan de alarmbel over de toestand in de noodinternaten. Hij kloeg over overbevolking, krimpende budgetten, leerachterstand en een gebrek aan medische opvolging.

De bevoegde ministers erkenden maandag het probleem, maar werden woensdag onder vuur genomen door de oppositie. Groen en Open Vld vinden dat de Vlaamse regering in de begroting middelen moet zoeken om de grootste noden op te lossen.

Extra budget

Het GO! zou om extra budgetten hebben gevraagd. Minister Smet erkende dat, maar wees er op dat het GO! drie jaar geleden akkoord was met de budgettaire regeling. "Het is niet evident om in de huidige budgettaire toestand aan die vraag tegemoet te komen. Ik heb altijd gehoord dat het gaat om minimaal 4 miljoen euro en dat het kan oplopen tot 65 miljoen euro", zei Smet.

Maandag levert het GO! een rapport af over de zaak aan de kabinetten van Smet en zijn collega van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). "We zullen inderdaad voor die schrijnende situaties een oplossing proberen te vinden. Dat zal gebeuren hetzij in de begroting van 2012, als het nog kan, hetzij in de begroting van 2013", zei Smet.

Tussen onderwijs en welzijn is er overigens al lang een discussie over wie voor die internaten bevoegd is. Smet zegt dat dit voor de toekomst is uitgeklaard. De internaten voor het gewoon onderwijs van het GO! zijn voor onderwijs, de internaten voor buitengewoon onderwijs en de noodinternaten voor welzijn.

Foto: VDB Internaat De Vloedlijn in De Haan

Aangeboden door onze partners