Provincie

Limburg is rijk, rijk aan erfgoed

Print
Limburg is rijk, rijk aan erfgoed

Limburg is rijk, rijk aan erfgoed

Het provinciebestuur speelt een grote rol bij de uitbouw van het sportlandschap in Limburg. De provincie streeft Op het vlak van streekgericht erfgoedbeleid speelt de provincie een belangrijke rol. Stimuleren van samenwerking tussen de verschillende spelers op het veld zoals erfgoedverenigingen, gemeenten, musea... Limburg is rijk aan erfgoed. Denk maar aan het mijnerfgoed, de landschappen, de kastelen, het fruiterfgoed, de Romeinse sporen, de vele kerken en kapellen, enz.

Erfgoed ontsluiten op maat van de regio's

De voorbij jaren investeerde de provincie in samenspraak met lokale erfgoedgemeenschappen en -actoren in het uitwerken van masterplannen voor de Mijnstreek, Noord-Limburg, Haspengouw en het Maasland. Deze plannen ontwikkelen een gemeenschappelijke visie voor de ontsluiting van het aanwezige erfgoed over de verschillende gemeenten.

De ontsluiting van erfgoed stopt immers niet aan de gemeentegrenzen. Het realiseren en uitwerken van de masterplannen ligt wel in handen van de lokale erfgoedsector.

Ook wil de provincie Limburg via E-XTRA een impuls geven aan lokale onderscheidende projecten binnen het Limburgs erfgoedbeleid. genieten van een gezamenlijke communicatie en doel. Zoals bijvoorbeeld de plannen voor de ontsluiting van de tumuli in Gingelom.

Met de masterplannen worden de plannen en fundamenten gelegd. Met E-XTRA leveren we extra bakstenen aan om de kamers van het huis te bouwen. Het motto 'samen sterk' staat hierbij centraal.