Provincie

Economische ruimte creëren op duurzame wijze

Het provinciebestuur heeft een belangrijke opdracht in het voorzien van voldoende economische ruimte. Deze opdracht wordt ingevuld via ruimtelijke planning en via ontwikkelingsprojecten waarbij ook de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg een rol speelt.

fvranckx

Reserve van bedrijventerreinen is grote troef

Met een reserve van meer dan 1.000 ha aan bedrijventerreinen heeft onze provincie een grote economische troef. De voorbije jaren hebben het provinciebestuur en POM Limburg, samen met nog andere actoren, hiervoor belangrijke inspanningen geleverd. Zo wordt er langs het Albertkanaal een netwerk van bedrijventerreinen, het zogenaamde Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) ontwikkeld. Deze locatie is niet zonder belang. Dit geeft immers veel mogelijkheden voor duurzaam goederentransport over het kanaal. Dit past perfect in de logistieke ambitie van onze provincie.

Groene economie creëert nieuwe kansen

Duurzaamheid en eco-efficiëntie worden ook nagestreefd bij de bedrijfsterreinontwikkeling. Dit biedt voordelen voor de omgeving maar ook voor de bedrijven die hierdoor hun productiekosten kunnen terugdringen. Dit past ook in de inspanningen van de provincie Limburg voor een verdere duurzame groei en voor de ontwikkeling van een nieuw economisch speerpunt, de clean technology.

Limburg, labo voor innovatieve starters

Tijdens de opstartfase van een onderneming is een goede omkadering zeer belangrijk. In aangepaste infrastructuur kan dit optimaal worden voorzien. In onze provincie wordt daarom geïnvesteerd in diverse zogenaamde incubatoren waar innovatieve starters kunnen worden gehuisvest. Zo is op de universitaire campus Bioville gebouwd. Hier vinden starters in de life sciences, een ander beloftevol economisch speerpunt, een gepaste huisvesting.