Provincie

Stem divers of kies evenwicht

Print
Stem divers of kies evenwicht

Stem divers of kies evenwicht

Op 14 oktober trekt Vlaanderen naar de stembus voor nieuwe gemeente- en provincieraden. Het provinciebestuur roept iedereen op om zowel voor vrouwen als mannen te stemmen. Want kiezen voor vrouwen en mannen samen, dat is kiezen voor een sterkere ploeg. De slogan uit het verleden, "stem vrouw", heeft het provinciebestuur deze keer vervangen door het subtielere "stem voor vrouwen én mannen, en kies voor een sterkere ploeg".

A + B + C > A + A + A

We hebben de slogan om twee redenen aangepast. Ten eerste is hij nu correcter: het klopt nu eenmaal dat het meest evenwichtige team meestal ook het sterkste is. Daarnaast willen we op deze manier ook aangeven dat het goed is om op elke vorm van diversiteit te stemmen.

Niet alleen vrouwen, maar ook mensen van allochtone afkomst of personen met een handicap moeten de kansen krijgen waar ze recht op hebben. Ook zij kunnen zorgen voor meer en een beter evenwicht. Want politiek is een teamsport, en de beste ploeg, dat is een ploeg in evenwicht.

Meer mandaten voor vrouwen

Het stopt echter niet bij de verkiezingen: het is niet voldoende als er meer vrouwen verkozen raken. De Limburgse vrouwenraad vraagt aan alle Limburgse partijbesturen ook heel duidelijk om vrouwen effectief uitvoerende mandaten te geven. Want de cijfers liegen niet. Van de 300 Limburgse schepenen zijn er maar 87 vrouw. Slechts 4 van 44 Limburgse gemeenten hebben een vrouw als burgemeester. En op provinciaal niveau is er maar 1 gedeputeerde van de 6 vrouw… terwijl er in Limburg toch nog altijd meer vrouwen dan mannen leven.