Provincie

Talentontwikkeling= investeren in onze Limburgse toekomst

Print
Talentontwikkeling= investeren 
in onze Limburgse toekomst

Talentontwikkeling= investeren in onze Limburgse toekomst

Als Limburg zich economisch wil profileren als onderscheidende, innovatieve en creatieve regio dan moet er ook geïnvesteerd worden in culturele projecten en talentontwikkeling.

Kansen voor talent

Het creëren van een optimale omgeving en een gunstig productieklimaat voor het stimuleren van beloftevol creatief talent is essentieel. Beloftevol talent moet alle mogelijkheden krijgen voor professionele doorgroei en ontwikkeling. Een regionaal beleid is nodig om versnippering te vermijden én een breder draagvlak voor culturele productie en talentontwikkeling te realiseren.

Limburg vormt een belangrijke voedingsbodem voor jong talent. Daarom werd de voorbije jaren ingezet op initiatieven zoals de STROOM-beurzen, STROOMinvest, TAKT, de organisatie van try-outs, de Platformwerking, coproducties en ondersteuning van actieve verenigingen.

Hand in hand met cultuur

De provincie vervult ook een belangrijke intermediaire rol tussen jong talent en culturele instellingen en organisaties. Omdat het inschakelen van het Limburgse culturele netwerk meer kansen creëert voor talent om beloftevolle ideeën en projecten te realiseren.

Over de grenzen

Een derde peiler in het beleid voor talentontwikkeling is "Limburg aan de wereld tonen en de wereld naar Limburg halen". Limburgs talent moet de mogelijkheid krijgen om zich te meten aan wat de internationale standaard is. Dit betekent ook het aantrekken van grote, onderscheidende (internationale) projecten zoals bijvoorbeeld 'pit' rond kunst in de open ruimte, de kunstbiënnale Manifesta 9 of de expo 'Sagalassos' in het Gallo-Romeins Museum. Bovendien hebben grootschalige projecten een sterk toeristisch en economisch effect en zetten ze Limburg letterlijk en figuurlijk op de kaart.