Provincie

Limburg: een zalige sportprovincie

Print
Limburg: een zalige sportprovincie

Limburg: een zalige sportprovincie

Het provinciebestuur speelt een grote rol bij de uitbouw van het sportlandschap in Limburg. De provincie streeft er naar om elke Limburger de kans te bieden om op een kwaliteitsvolle manier aan sport te doen.

Dat betekent dat er zowel in de breedte als in de diepte moet geïnvesteerd worden in de sportsector. De Provincie Limburg zet in op sportaccommodaties, sportieve begeleiding en sportstimulering. Om alle Limburgers het belang én het plezier van sport aan te tonen.

Van topsporthal tot uniek mountainbikenetwerk

Limburg kreeg er met de steun van de provincie verschillende topsportaccommodaties bij. De topsporthal van Noliko Maaseik is hiervan een schitterend voorbeeld. Maar ook recreatieve sporters verdienen goed uitgeruste sportmogelijkheden. Het Limburgs mountainbikenetwerk is uniek en wordt beschouwd als internationaal voorbeeld.

Investeren in talentvolle sporters

Investeren in sportief talent loont: dat bewezen de Limburgse atleten op de voorbije Olympische en Paralympische Spelen De provincie heeft een sportief talentplan ontwikkeld. Samen met verschillende sportfederaties werden er bijzondere trainingsprojecten uitgewerkt die de talentvolle Limburgse atleten extra groei- en ontwikkelingskansen geven. Een goed voorbeeld is het project Topjudo Noord-Limburg dat zich in Lommel ontwikkelt.

Iedereen aan het sporten

De provincie wil élke Limburger aan het sporten krijgen, het sportief beleid richt zich dan ook naar iedereen. Het Limburgs G-sportbeleid bijvoorbeeld, is het meest geïntegreerde en uitgebouwde G-sportbeleid van Vlaanderen. Maar welke inspanningen het provinciebestuur ook levert: er is enkel maar resultaat als de sportfederaties, de lokale sportclubs maar vooral de vele sportvrijwilligers meewerken. En op dat vlak is Limburg een zalige sportprovincie.