Provincie

Zorg op maat

Print
Zorg op maat

Zorg op maat

De provincie helpt zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis te blijven.

Ongeveer 75 % van de thuiszorg wordt in Limburg door mantelzorgers opgenomen. Samen met hulpverleners en vrijwilligers verzorgen zij, vaak 24u op 24, hun partner of familielid in de thuissituatie, wat niet altijd makkelijk is. Als provincie willen we helpen, zodat zorgbehoevenden zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Dagverzorgingscentra

Dagverzorgingscentra zijn onmisbare voorzieningen in de ondersteuning van thuiszorg en mantelzorg. In een dagverzorgingscentrum kunnen zorgbehoevende ouderen één of meer dagen per week terecht voor verzorging en sociale activiteiten. Op die manier kan de mantelzorger even op adem komen.

De Provincie Limburg streeft naar minstens 1 dagverzorgingscentrum per gemeente.

Limani stelt de mantelzorger centraal

De vraag naar zorg zal alleen maar toenemen in de toekomst. De provincie Limburg start daarom met het project 'Limani'. Diensten voor (thuis) zorg gaan samen projecten opzetten, waarin de mantelzorger centraal staat. Met 'Limani' focust de provincie Limburg zich in de eerste plaats op doelgroepen waar de nood het hoogst is: lang wachtenden op wachtlijsten uit de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor personen met een handicap, (jong)dementerenden, personen die thuis willen sterven, jonge/werkende mantelzorgers,...