Provincie

Limburg gaat Klimaatneutraal

Print
Limburg gaat Klimaatneutraal

Limburg gaat Klimaatneutraal

Met "Limburg gaat klimaatneutraal" legt onze provincie Limburg de lat hoog. We willen klimaatneutraal worden en dat is niet zo gemakkelijk. Maar we zien het positief: er zijn een paar grote klimaatprojecten in voorbereiding.

En dat is nodig: het klimaat is in de war. We stoten teveel CO2 uit en dat zorgt voor de opwarming van onze planeet met meer hevige onweders, langere regenperiodes en langere droogteperiodes als gevolg. Daarom moeten we actie ondernemen en Limburg heeft dit begrepen.

Klimaatparlement

De provincie heeft een klimaatparlement opgericht. De 70 bedrijven en organisaties in dit parlement komen tweemaal per jaar samen om concrete acties te bespreken. We betrekken de bedrijven in de 44 gemeenten, we geven als provincie het goede voorbeeld en vragen alle 850000 Limburgers om mee te werken.

Bedrijven

De bedrijven doen zelf al veel inspanningen om hun energiefactuur laag te houden. Er staan ook grote klimaatprojecten op stapel die een sprong voorwaats kunnen zijn naar klimaatneutraliteit.

Gemeenten

Alle Limburgse gemeenten hebben zich ge├źngageerd om actief mee te werken aan "Limburg gaat klimaatneutraal".

Warm Limburg

We roepen de Limburgers op om te kiezen voor een energiezuinige verwarming via de lopende campagne "Warm Limburg". Met de winter voor de deur is dit ook goed voor ieders portemonnee.