Provincie

Stem bewust en druk je stempel op de provincie

Print

Stem bewust en druk je stempel op de provincie

Naast de gemeenteraad wordt op 14 oktober ook een nieuwe provincieraad verkozen. Een bestuursorgaan dat voor vele kiezers misschien onbekend is. Nochtans doet de provincie heel wat essentiële taken en worden er voor alle Limburgers ook belangrijke initiatieven genomen waar je rechtstreeks mee te maken krijgt. Niet zo ver van je bed dus…. Door te stemmen voor de provincieraad kan je als Limburger je stempel drukken op de provincie.

Wat doe jij op 14 oktober?

Op zondag 14 oktober stem je voor de provincieraad. Je bent minstens 18 en je bent Belg, maar da's het enige dat vaststaat. Wie je ook bent of wat je ook doet: deze verkiezingen zijn belangrijk genoeg om er even bij stil te staan. Want jouw stem telt!

Provincie: wat doet dat?

De provincie staat tussen de gemeentebesturen en de Vlaamse en Belgische regering. Ze voert een aantal opdrachten uit voor de regeringen en helpt de gemeentebesturen met zaken die te groot of te duur zijn voor de gemeenten. Maar boven alles wil het provinciebestuur het bestuur zijn van alle Limburgers en een beleid ontwikkelen voor alle Limburgers. Het provinciebestuur is bevoegd voor heel wat domeinen: economie, landbouw- en plattelandsbeleid, internationale relaties, ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu en natuur, onderwijs, cultuur, wonen, jeugd, toerisme, welzijn, gezondheid, sport,…