Overlastboetes hoger en ook voor 14-jarigen

Print
Overlastboetes hoger en ook voor 14-jarigen

Overlastboetes hoger en ook voor 14-jarigen

De maximumbedragen voor de gemeentelijke administratieve sancties, de zogenaamde GAS-boetes, worden opgetrokken van 250 naar 350 euro. Daarnaast wordt de minumumleeftijd voor zulke overlastboetes verlaagd van 16 naar 14 jaar. Dat heeft het kernkabinet beslist.

Gemeenten kunnen de boetes opleggen in de strijd tegen overlast. Niet alle punten raakten getrancheerd. De verwachting is wel dat de discussie vrijdag volledig zal afgerond raken, zo bleek uit verklaringen die verschillende vicepremiers na afloop van de vergadering aflegden.

Wie kan een GAS-boete krijgen?

Over de verhoging van de maximumboetes bereikte het kernkabinet een akkoord. Ook lijkt er eensgezindheid dat gemeenten de mogelijkheid zullen krijgen om minderjarigen vanaf 14 jaar op de vingers te tikken. Momenteel ligt de leeftijdsgrens nog op 16 jaar. Minderjarigen zouden dan in geval van overlast een boete riskeren van 175 euro. Nu is dat nog 125 euro.

Wie beslist wat 'overlast' is?

Volgens Open Vld-vicepremier Vincent Van Quickenborne moeten de modaliteiten nog worden bekeken. "Gaan we de gemeenten dat zelf laten beslissen of doen we dat op niveau van de politiezone?"

Het is ook de bedoeling dat gemeenten aan overtreders een plaatsverbod zullen kunnen opleggen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken en cdH-vicepremier Joëlle Milquet moet nog worden uitgeklaard of dat verbod één dan wel drie maanden zou gelden.

Worden de ouders gestraft?

Een andere vraag draait volgens sp.a-vicepremier Johan Vande Lanotte rond het al dan niet onmiddellijk innen van de boete.

Hun liberale collega Van Quickenborne stelde dat het idee van de ouderlijke betrokkenheid op tafel ligt, "waarbij we ouders de mogelijkheid geven om samen met de jongeren en het stadsbestuur preventief te werken, mensen eens tot de orde te roepen, om op die manier het gedrag te verbeteren en eventueel de boete te vermijden".

Wie betaalt?

Bij de gemeenten rijzen vragen over de financiering. In principe zouden de "bemiddelaars" of "sanctionerende ambtenaren" kunnen worden gefinancierd dankzij de inning van de administratieve boetes. Aan twee ambtenaren per politiezone zou sprake zijn van zowat 400 ambtenaren, ofwel een bedrag van zestien miljoen euro.

Lees ook: Overlastboetes vanaf 12 jaar: pro en contra.

Belga
Archieffoto