Wat verandert er op 1 oktober?

Het begin van een nieuwe maand luidt altijd een aantal veranderingen in. Dat geldt natuurlijk ook voor oktober. Een overzicht van wat er vanaf 1 oktober verandert, vindt u hier.

tmas

Waarschuwing voor gepeperde gsm-factuur

Om abnormaal hoge facturen te vermijden, zal uw gsm-operator u voortaan waarschuwen wanneer u een bepaald financieel of dataplafond overschrijdt. Dat systeem wordt nu al toegepast voor mobiel internet in het buitenland. Verder kunt u voortaan na zes maanden kosteloos van operator veranderen. U hoeft uw opzeg niet te motiveren en de opzeg hoeft niet meer via aangetekend schrijven.

Luxemburg verplicht winterbanden

Het Groothertogdom Luxemburg verplicht vanaf 1 oktober het gebruik van winterbanden bij winterse omstandigheden (rijm, ijzel, sneeuw). Leeft u deze regel niet na, dan riskeert u een boete van 74 euro.

Ervaring even veel waard als diploma

Heeft u geen diploma, maar wel ervaring? Dan komt u voortaan ook in aanmerking voor een job bij de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid moet de waarde van de ervaring wel laten schatten door de VDAB. De verleent dan een getuigschrift van ‘eerder verworven competenties’ dat 7 jaar geldig blijft. Niet alleen mensen zonder (hoog) diploma kunnen hun competenties laten erkennen, ook mensen met een buitenlands diploma dat hier niet erkend wordt komen in aanmerking.

Voorkooprecht op percelen eenvoudiger te checken

Iedereen kan voortaan op zijn pc nagaan of op een bepaald perceel grond of een woning die hij eventueel wil kopen een voorkooprecht rust. Particulieren doen dat via het Geoloket (www.agiv.be), de notarissen beschikken over een e-voorkooploket.

Strengere straffen op foute kastickets

De economische inspectie gaat vanaf 1 oktober strenger optreden tegen fouten op kastickets. Als maar 1 procent van de prijzen aan de kassa verschilt van die in de rekken, krijgt de winkelier een proces-verbaal van waarschuwing. Als er tussen 1 en 10 procent fouten zijn in het nadeel van de klant, komt er een "minnelijke schikking". Voor ketens bedraagt die 1.000 euro per inbreuk, voor zelfstandigen 500 euro. Als de afwijking meer dan 10 procent bedraagt, zal bij de rechtbank van koophandel een vordering tot staking worden ingesteld. Dat houdt in dat de rechter het bevel kan geven om de inbreuk te laten stopzetten, eventueel gepaard met een dwangsom.

Eerste drie aanwervingen door kmo's worden goedkoper

De eerste drie aanwervingen voor kmo's worden vanaf 1 oktober goedkoper. De RSZ-bijdrageverminderingen voor die aanwervingen worden namelijk gevoelig verhoogd. De maatregel kost 49 miljoen euro in 2013.

Archieffoto

Aangeboden door onze partners