Scholen mogen iPad verplichten

Het Blankenbergse Sint-Pieterscollege/Sint-Jozefshandelsschool mag dan toch het gebruik van de iPad op school verplichten. De Vlaamse regering heeft daarvoor het licht op groen gezet. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet wil wel snel werk maken van een algemeen advies rond het gebruik van ICT in de Vlaamse scholen.

tmas

In Blankenberge diende een tiental ouders klacht in tegen het verplichte gebruik van de iPad op school. De ouders hadden onder meer kritiek op de kostprijs van de tablets en op de communicatie van de schoolraad. De ouders kregen in eerste instantie gelijk van de Commissie Zorgvuldig Bestuur, maar de school ging in beroep en krijgt nu gelijk van de Vlaamse regering.

Onderwijsminister Smet: "Uit het beroepschrift van de school en uit een hoorzitting eerder deze week is gebleken dat de school de bezorgdheid van de Commissie deelt en erkent dat er aan deze elementen onvoldoende aandacht werd besteed. Er werden intussen voldoende maatregelen genomen om zowel zorgvuldiger om te gaan met de communicatie naar de ouders als om de onzekerheid inzake de kosten tot een minimum te herleiden. De Vlaamse regering heeft daarom beslist het beroep van de school in te willigen. Er zullen geen sancties volgen".

Toegevoegde waarde

Minister Smet liet eerder al verstaan dat hij het gebruik van nieuwe technologieën op de schoolbanken steunt, maar dat er nog te veel "in verspreide slagorde" wordt gewerkt. Bedoeling is dat er een "strategisch kader voor ICT-gebruik in de scholen" komt. Smet wil daarom deze maand nog iedereen rond de tafel brengen en komen tot een "gedragen advies".

"Tablets bieden een toegevoegde waarde wanneer ze goed geïntegreerd zijn in de lessenpakketten. Ze moeten eveneens zo aangeboden worden dat alle kinderen de mogelijkheid hebben er mee te leren werken", aldus Smet.

Foto Belga

Meer over iPad

Aangeboden door onze partners