Dossinkazerne: Di Rupo biedt excuses aan Joodse gemeenschap aan

In de Dossinkazerne in Mechelen vond zondag een herdenkingsplechtigheid plaats naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de deportatie van 25.000 joden en zigeuners vanuit Mechelen naar Auschwitz. "Laten we de moed hebben de waarheid onder ogen te zien: er was wel degelijk een deelname van het Belgisch staatsapparaat aan de Jodenvervolging", verklaarde premier Elio Di Rupo.

awillems

Di Rupo wees erop dat de collaboratie van sommige overheden en ambtenaren tussen 1940 en 1945 een realiteit is die door diverse studies is aangetoond. Ook herinnerde hij eraan dat verscheidene Belgische autoriteiten verantwoordelijkheid bij deportaties hebben erkend. Eventuele "ambiguïteit" rond de erkenning van de Belgische verantwoordelijkheid wou de premier dan ook uit de wereld helpen.

"De federale regering is en blijft vastberaden de herinnering aan ons verleden levend te houden; de herinnering aan zowel de positieve kanten als aan de negatieve kanten. De regering durft dus ook de zwartste bladzijden in onze geschiedenis onder ogen te zien", verklaarde Di Rupo, die namens België zijn excuses aan de Joodse gemeenschap aanbood.

Di Rupo woonde net als prins Filip, ministers, ambassadeurs en vele andere hoogwaardigheidsbekleders de 56e jaarlijkse bedevaart aan de kazerne bij. Tijdens de plechtigheid stak prins Filip samen met een oud-gedeporteerde de eerste vlam aan. Vervolgens legde hij net als alle andere vertegenwoordigers van overheden en partijen een bloemenkrans aan de gedenksteen.

Op 1 december opent de vernieuwde Dossinkazerne officieel de deuren. De oude museumsite is omgebouwd tot een memoriaal. Het project is een initiatief van de vzw Joods Museum van Deportatie en Verzet, de Vlaamse regering, de provincie Antwerpen en de stad Mechelen. Het vertrekt vanuit het historische verhaal van Jodenvervolging en de Holocaust in relatie tot de Belgische casus, om te reflecteren over hedendaagse fenomenen van racisme en uitsluiting van bevolkingsgroepen en over discriminatie omwille van afkomst, geloof, overtuiging, huidskleur, geslacht, geaardheid.

Meer over Elio Di Rupo