Nieuwe gemeentesecretaris Caroline Penders op haar eerste gemeenteraad

Francis Croes

Greg Claes Open VLD nam, vrijdagavond, na een afwezigheid van 2 jaar, bij opnieuw zijn plaats in, in de gemeenteraad. Hierdoor verdwijnt Jean Pierre Voets Open VLD, die als eerste opvolger al die tijd Greg Claes had vervangen, meteen uit de raad. Ook voor de nieuwe gemeentesecretaris Caroline Penders (34) was het D-Day. Zij begeleidde voor het eerste, sinds haar aanstelling, de Kortessemse gemeenteraad.

De afgelopen weken had ze reeds kunnen kennismaken met het personeel en leerde ze het Kortessems erfgoed beter kennen. In haar toespraak stelde de nieuwe gemeentesecretaris dat ze een goede samenwerking en coördinatie wenst na te streven met het personeel, het schepencollege en de gemeenteraadsleden.

De rest van de dagorde van de raad werd vlot afgewerkt. Voor het upgraden van de ICT-apparatuur, het van de administratieve software investeert de gemeente, nog dit jaar, eenmalig circa 53.000 euro. De jaarlijkse kost voor onderhoud en optimalisering van de nieuwe apparatuur bedraagt circa 6400 euro en dit vanaf 2013.

De gemeenteraad gaf haar principiële goedkeuring aan de inhoud en de kostenverdeling: overheid en gemeente van de uitvoering van de eerste fase van de grootschalige wegen-, rioleringsproject ?Het Dorp Guigoven'. Het betreft voornamelijk het tracé wegenis en omgevingswerken, kostprijs circa 670.000 euro. Het gemeentelijk aandeel bedraagt ongeveer 86.000 euro, wat neerkomt op 40% van de kostprijs van de parkzone en 100% van de kostprijs van het voetpad.

Schepen Willy Claes sp.a legde het klimaatplan van de gemeente voor aan de raad. Met dit plan onderschrijft Kortessem de ?Convenant of Mayors', die de provincie in naam van de gemeenten afsloot met Europa. Willy Claes: " Door het feit dat onze KMO-zone geen vervuilende industrie herbergt, zitten wij zeer goed met de CO2 uitstaat.

Omwille van de forse investeringen in zonnepanelen en isolatie kunnen we met beperkte kosten het Europees objectief om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% terug te dringen wellicht makkelijk halen. Verder nemen we als gemeente nog heel wat maatregelen die de duurzaamheid bevorderen."

Francis Croes

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio