Rotterdam loopt verder uit op Antwerpse haven

De haven van Rotterdam loopt verder uit als eerste haven van Europa. Samen met Hamburg en vooral Bremen kon ze het eerste halfjaar nog groeicijfers optekenen, terwijl Antwerpen licht verlies moest incasseren.

drombouts

De Rotterdamse haven kon ondanks de crisis tijdens de eerste jaarhelft nog een behoorlijke groei van 3,2 procent optekenen, meer zelfs dan Hamburg, dat met minder winst (+2,7 procent) tevreden moet zijn.

Antwerpen zag daarentegen zijn totale overslag afnemen met 2,1 procent. De absolute winnaar in Noordwest-Europa is evenwel het snel oprukkende Bremen, met een globaal groeicijfer van liefst 9,25 procent.

Lege containers

Uitgesplitst naar het cruciale containerverkeer zijn de cijfers minder eenduidig.

Daar wint Rotterdam in tonnage wat meer dan Antwerpen, maar verliest het meer in aantal standaardcontainers (TEU). Dat heeft dan weer te maken met het feit dat Rotterdam traditioneel meer lege containers opstapelt en dat aantal tracht af te bouwen.

Petroleum

Rotterdam is vooral dé petroleumhaven van Europa. Heel wat olieproducten worden trouwens vanuit de Maashaven via pijpleidingen naar de Antwerpse industrie gepompt.

De enorme petroleumvolumes verklaren waarom Rotterdam in totale overslag met kop en schouder boven alle andere havens uitsteekt.

In alle cijfers van de West-Europese havens tekent zich de crisis af. Behalve voor Bremen wordt de groei vrijwel overal gerealiseerd in de export, zeker naar China. De import stagneert daarentegen omdat Europa de riem aanhaalt.

PVB

Foto Stefaan Van Hul

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer