Mariani en Dehaene weg bij Dexia

Print
Mariani en Dehaene weg bij Dexia

Mariani en Dehaene weg bij Dexia

CEO Pierre Mariani en bestuursraadvoorzitter Jean-Luc Dehaene hebben woensdag op de raad van bestuur van Dexia hun ontslag aangeboden. Hun ontslag werd door de raad van bestuur van de restbank aanvaard, maar Mariani is gevraagd op post te blijven tot het moment van de goedkeuring van de rekeningen van het eerste semester van 2012. Dehaene blijft dus tot 1 juli, Mariani normaal gezien tot begin augustus.

Karel De Boeck, die Mariani uiteindelijk zal opvolgen, wordt voorlopig voorzitter ad interim van de raad van bestuur. Een nieuwe bestuurder, Bernard Herman, werd benoemd ter vervanging van Jean-Luc Dehaene. Aan de raad van bestuur van de Franse Dexia-dochter Dexia Crédit Local wordt voorgesteld om Karel De Boeck te benoemen tot haar voorzitter in opvolging van Jean-Luc Dehaene.

Aan Mariani is ook gevraagd om het voorzitterschap van DenizBank en Dexia Asset Management te blijven waarnemen tot de uitvoering van de verkoopsovereenkomsten.

De raad van bestuur van Dexia besliste om de bestuursorganen van de restbank "aan te passen aan de nieuwe perimeter van de groep", door een directiecomité op te richten dat uit een voorzitter, een financieel directeur en een directeur risico's bestaat. De nieuwe organisatie zal ingaan op 1 juli.

Foto: Pierre Mariani en Jean-Luc Dehaene

Foto Belga