"Verbod Sharia4Belgium is onvoldoende"

Print
"Verbod Sharia4Belgium is onvoldoende"

Verbod Sharia4Belgium is onvoldoende

"Een louter verbod van Sharia4Belgium is onvoldoende". Dat zei Alain Winants, de grote baas van de staatsveiligheid, woensdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Daar hebben hoorzittingen plaats over een voorstel van Peter Vanvelthoven (sp.a) om ondemocratische en racistische groepen te verbieden op grond van de wet op de privémilities.

PS, cdH, MR zijn uitdrukkelijk voor een verbod van ondemocratische organisaties, Open Vld, CD&V en N-VA zijn tegen omdat er al genoeg wettelijke mogelijkheden zijn. De gehoorde deskundigen van politie en gerecht hielden zich op de vlakte.

Winants noemde het salafisme, de extremistische strekking binnen de islam waarvan Sharia4Belgium een uitdrukking is, "het grootste gevaar voor de democratie". Hij somde uitvoerig alle voor- en nadelen van een verbod op, met een onuitgesproken maar duidelijke voorkeur voor de voordelen. Winants pleitte echter niet uitdrukkelijk voor een verbod.

"Als je een verbod invoert, moet je dat koppelen aan begeleidende maatregelen. In het Verenigd Koninkrijk werd Sharia4UK verboden, maar het is de facto nog actief. Wie een verbod invoert, moet dat koppelen aan administratieve en gerechtelijke acties tegen hun leiders. En verder aan de inbeslagname van hun financiële tegoeden. En ook aan het in kaart brengen van de personen en groepen die hen financieren en ook die groepen moeten worden aangepakt. Een louter verbod is onvoldoende", aldus Winants.

"Belkacem aftappen mag niet"

Hij hekelde dat de staatsveiligheid niet de zwaarste middelen mag inzetten tegen het extremisme. "Zo kunnen wij Belkacem's telefoons niet afluisteren voor extremisme. En we kunnen om die reden ook géén bankonderzoek doen." De grote baas van de staatsveiligheid wilde bovendien dat het plan radicalisme wordt aangevuld met uitdrukkelijke maatregelen. Winants dacht dan aan het afnemen van de uitkering van werkloze, gevaarlijke haatpredikers.

Winants vond ook dat de overheid meer gematigde imams in België moet toelaten. Hij viel uit tegen de Moslimexecutieve, omdat die "haar rol op dit domein helemaal niét vervult".

Namens de federale politie zegde Claude Fontaine dat een verbod "een sterk signaal zou zijn, maar het is niet onmisbaar, want er zijn nu ook al resultaten".

Opmerkelijk was verder de aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH), die - bescheiden - tussen het publiek de hoorzittingen aandachtig kwam volgen.

Lees ook: Salafisme grootste gevaar voor democratie

Open Vld tegen verbod Sharia4Belgium

JDW

Foto: Alain Winants

Foto Belga