Monica De Coninck wil mensen langer aan het werk

De lonen van oudere werknemers zijn te hoog, waardoor ze bij herstructureringen sneller ontslagen worden. Daarom wil federaal minister van Werk Monica De Coninck samen met de sociale partners bekijken wat men daaraan kan doen. Dat zei ze gisteren bij de voorstelling van het jaarverslag 2011 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.

tmas

Dat jaarverslag leert ons dat de werkgelegenheid vorig jaar verder toenam met 62.000 jobs. Voor dit en volgend jaar wordt een verdere toename met 14.000 respectievelijk 17.000 jobs verwacht. Toch nam als gevolg van de toename van de beroepsbevolking ook de werkloosheid toe. Dat zal ook dit en volgend jaar zo zijn.

Langer werken

De tewerkstellingsgraad bij 55-64-jarigen is met 38,7 procent nog altijd laag. Opvallend hierbij is dat Brussel (45%) beter scoort dan Vlaanderen (38,9%) en Wallonië (36,9%). Vooral lager geschoolden haken sneller af, vaak al vanaf hun 50ste.

Wil men de mensen langer aan het werk houden, dan moet men de regelgeving verstrengen. Dat is al voor een stuk gebeurd (brugpensioen vanaf 60, vervroegd pensioen vanaf 62 plus een loopbaan van 40 jaar). Maar volgens de Hoge Raad moet de regering-Di Rupo nog een stap verder gaan.

Hoge lonen

Er moet ook iets gedaan worden aan de hoge lonen van de oudere werknemers - in het bijzonder de bedienden. Een 60-jarige bediende verdient gemiddeld 4.500 euro bruto. Minister van Werk Monica De Conick vindt dat de sociale partners dat probleem zouden moeten bekijken. Het laatste loon moet niet noodzakelijk het hoogste loon zijn, vindt ze: “Waarom niet wat meer loon bij het begin van de carrière en wat minder op het einde?”

Lees meer in Het Belang van Limburg.

Foto Belga: minister Monica De Coninck

Meer over Monica De Coninck

Aangeboden door onze partners