"De Lijn betaalt voor Spartacus in Maastricht"

De lijn zal mee moeten betalen voor het onderhoud van de 6 km Spartacus-tramlijn in Maastricht. Dat is maandagavond gezegd op een openbare commissie in Maastricht, waar de 33 km lange Spartacus-tramlijn Hasselt-Maastricht aan de hand van een powerpoint werd toegelicht. De aanleg van die 6 km tramljn wordt in Maastricht op 45 miljoen euro geschat. Welk nieuws was er nog?

tmas

Het binnenstedelijk stuk van de tramlijn valt onder de gemeente Maastricht. Dit beheer en onderhoud zou 700.000 euro perjaar kosten. Maastricht wil dat de Lijn hiervan een stuk (de helft?) betaalt.

Het buitenstedeljk stuk spoorlijn dat de Spartacus-tramlijn in Maastricht zal gebruiken, valt onder Pro-Rail. Die wil de meerkost van het onderhoud verhalen op De Lijn. Het zou gaan om 100.000 euro per jaar.

35 jaar

Voorts wil Maastricht de zekerheid dat de tram Hasselt-Maastricht minstens 35 jaar lang zal sporen.

"De Lijn moet dus meebetalen voor het Nederlandse tracé, waardoor het kostenplaatje opnieuw stijgt met zo'n 450.000 euro per jaar of 15,75 milljoen euro over 35 jaar", meent Lode Vereeck (LDD).

YL Archieffoto: Lode Vereeck

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio