Senaat zet nieuwe stap richting staatshervorming

Print
Senaat zet nieuwe stap richting staatshervorming

Senaat zet nieuwe stap richting staatshervorming

De Senaat heeft dinsdagavond ook de discussie afgerond van het vierde cluster, over de politieke vernieuwing en de constitutieve autonomie van gemeenschappen en gewesten. Het debat hierover verliep veel minder geanimeerd dan eerder op de dag.

De voorstellen over politieke vernieuwing verbieden het cumuleren van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezing, zorgen voor het automatisch ontslag uit een lopend mandaat indien men als effectief lid verkozen is in een andere parlementaire assemblee, maken het onmogelijk tegelijk effectief kandidaat en opvolger te zijn op eenzelfde lijst.

Constitutieve autonomie

Het tweede luik voorziet in de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap en het Waals gewest uit te breiden tot de regels over de samenstelling, de plaatsvervangers, het invoeren van een gewestelijke kieskring en de devolutieve werking van de kopstem. Bij de uitoefening van deze uitgebreide constitutieve autonomie blijven de regels van de evenredige vertegenwoordiging, de kiesdrempel en de lijstenverbinding van toepassing.

Danny Pieters (N-VA, foto) betreurde dat de voorstellen over de politieke geloofwaardigheid die in de commissie Binnenlandse Zaken moesten wijken voor de voorliggende teksten. Het ging om een cadeau aan de groenen, stelde hij vast, maar zijn fractie zal deze wel goedkeuren omdat ze in grote mate overeenkomen met de eigen voorstellen. De N-VA wilde echter verder gaan en dit in een aantal amendementen vertaald.

"Logica van de Franstaligen"

Over het luik constitutieve autonomie was Pieters minder enthousiast. "Door toe te staan dat de constitutieve autonomie beperkt wordt tot de gewestgrenzen, kiezen de indieners voor de logica van de Franstaligen", vond hij. "Vandaag een stukje constitutionele autonomie toekennen aan het Vlaamse en Waalse Gewest, maar niet aan de Vlaamse Gemeenschap is een situatie creëren waarbij een dergelijke constitutieve autonomie toekennen aan het Vlaams parlement nog eens het voorwerp zou moeten worden van negotiatie, nog eens reden tot zou geven tot compensatie", waarschuwde hij de Vlaamse partijen.

Foto: Belga