Scouts: "Aangeslagen door nieuws Capiau"

Print
Scouts: "Aangeslagen door nieuws Capiau"

Scouts: Aangeslagen door nieuws Capiau

Scouts en Gidsen Vlaanderen reageert aangeslagen op de berichten over tv-presentator Walter Capiau, die bekende in scoutsverband kinderen seksueel te hebben misbruikt.

"Scouts en Gidsen Vlaanderen doet geen uitspraken over schuld of onschuld van mensen. Dit is een taak van het juridische apparaat. Onze organisatie veroordeelt uiteraard elke vorm van kindermisbruik, maar kan zich moeilijk uitspreken over feiten en omstandigheden met personen uit een tijd waarin onze jongeren van vandaag niet eens geboren waren", klinkt het op hun website.

"We blijven ervan overtuigd dat een jeugdbeweging een veilige omgeving is waar kinderen onder toezicht van begeleiding gerust kunnen spelen en opgroeien. Natuurlijk zijn individuele gedragsfouten van mensen niet uit te sluiten in een beweging met vele tienduizenden leden en leiders", aldus Scouts en Gidsen Vlaanderen.

De jeugdbeweging ontwikkelde onlangs een methodiek om leiders en leidsters te helpen bij het omgaan met seksueel getinte situaties. "Signalen van grensoverschrijdend gedrag worden steeds ernstig genomen en in zulke gevallen wordt telkens opgetreden door vanzelfsprekend mee te werken aan onderzoek, door een eventueel slachtoffer en betrokken groep te steunen, en door - waar noodzakelijk - maatregelen te nemen zoals tijdelijke schorsing of definitieve uitsluiting", beklemtoont de leiding.

Archieffoto

Lees de volledige verklaring op: http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be