Open Vld Kortessem niet tegen verbod op verkiezingsborden

Print
Open Vld Kortessem betreurt de communicatie omtrent de plaatsing van de verkiezingsborden. Volgens Ronny Thevis voorzitter van Open VLD,is hun partij geenszins tegen het verbod op de plaatsing van verkiezingsborden, zoals Dullaers NVA laat doorschemeren. Ronny Thevis voorzitter Open VLD-Kortessem:"Op initiatief van Luc Dullaers was er begin dit jaar een overleg tussen de voorzitters van de vier politieke partijen maar helaas zonder resultaat en vooral zonder vervolg.

Wij waren net als CD&V toen en nu nog van mening dat verkiezingspropaganda eerder over de inhoud dan over de vorm moet gaan en dat alles bij wet is beperkt en vastgelegd. In tegenstelling tot CD&V waren wij als Open Vld wel bereid om in te gaan op het voorstel van Luc Dullaers om geen verkiezingsborden te plaatsen. op voorwaarde dat alle partijen meegingen in het akkoord. Vermits CD&V dit standpunt niet deelde kwam er dan ook geen akkoord uit de bus.

Het is dan ook spijtig vandaag te moeten lezen dat Open Vld zogezegd tegen het verbod op verkiezingsborden was. Wat ons echter nog meer tegen de borst stuit, is dat toen wij, in november 2011, onze nieuwe lijsttrekker Marie-Paule Vandormael voorstelden via een affichecampagne, het Luc Dullaers was, die toen deze affiches als nietszeggend en schrijnend beschreef.

Vandaag stellen wij vast dat de NVA-Kortessemj, die geen verkiezingsborden wilde plaatsen, nu verspreid over de gemeente borden heeft staan van hun nationale partijvoorzitter De Wever."

Francis Croes