Nieuw Vlaams parket in Halle-Vilvoorde wordt véél te klein

Print
Nieuw Vlaams parket in Halle-Vilvoorde wordt véél te klein

Nieuw Vlaams parket in Halle-Vilvoorde wordt véél te klein

De Nederlandstalige Brusselse parketmagistraten trekken nog eens aan de alarmbel net voor de Kamer deze week de "ontdubbeling" van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle Vilvoorde goedkeurt. Daardoor komt er een nieuw klein parketje bij voor Halle-Vilvoorde.

Volgens die wet krijgt het gerechtelijk arrondissement BHV één Nederlandstalige en één Franstalige rechtbank, met zetel in Brussel. Er komen echter twee parketten: één in Brussel en één in Halle-Vilvoorde. Waar dat nieuwe Vlaamse parket zal komen is nog niet duidelijk, maar de meeste waarnemers gokken op Asse. De Nederlandstaligen krijgen in de toekomst nog maar 20% van het totale personeel (nu 30%) en nog maar slechts één derde van alle magistraten moet tweetalig zijn (nu: twee derde). Op het parket van Halle-Vilvoorde zal de Franstalige criminaliteit uit de Rand rond Brussel afgehandeld worden door Franstalige parketmagistraten die door het Brusselse parket naar Halle-Vilvoorde worden gedetacheerd.

Ondertussen kaarten de Vlaamse parketmagistraten nogmaals hun kritiek op deze operatie aan. Wat is die?

Kritiek

* Het parket zal veel te klein zijn. Het zal 25 substituten tellen: 20 Nederlandstalige en 5 Franstalige die vanuit het parket van Brussel worden gedetacheerd. Een studie van provinciegouverneer Lode De Witte toonde aan dat minstens 35 substituten nodig zijn.

* Er zal enorm veel nutteloos over en weer gerij zijn. Als een Franstalige crimineel in Halle-Vilvoorde wordt gearresteerd, moet hij eerst naar het Vlaamse parket van Asse worden gebracht. Als de parketmagistraat beslist dat een onderzoeksrechter moet worden gevorderd, dan moet hij naar Brussel worden overgebracht. Want de onderzoeksrechter blijft in Brussel. Dat moet allemaal binnen de 24 uur gebeuren.

Ook de griffie blijft in Brussel, zodat de advocaten heel wat zullen moeten over en weer rijden voor een opgepakte persoon in Halle-Vilvoorde.

* Omdat de Vlamingen nog maar 20% van de rechters zullen krijgen, zullen er veel te weinig Nederlandstalige onderzoeksrechters zijn in BHV, misschien nog maar twee in plaats van 5 nu.

* De vijf Franstalige magistraten die door het Brussels parket gedetacheerd worden om in Halle-Vilvoorde de Franstalige criminaliteit af te handelen, zullen al snel overwerkt geraken. In 2011 had je in Halle-Vilvoorde 3.185 daders die voor de Franse taal kozen (op 10.625 gekende daders in 14.162 dossiers in totaal). Momenteel wordt die Franstalige criminaliteit in Halle-Vilvoorde afgehandeld door tweetalige Nederlandstalige magistraten en daar waren nog nooit klachten over. De detachering van die vijf Franstalige magistraten vanuit Brussel is overbodig en bevordert de goede werking van het gerecht zeker niet.

* Ook daders die niet in Halle-Vilvoorde wonen zullen, zelfs als ze een Vlaams slachtoffer maken, toch nog voor de Franse taal kunnen kiezen. Momenteel komt de helft van de 10.625 gekende daders uit Halle-Vilvoorde zelf (5.315), 17% komt uit de 19 Brusselse gemeenten (1.795) en een derde (3.515) komt van ergens anders. Op het parket ziet men niet in waarom deze laatste groep, waarvan een stuk uit Vlaanderen komt, ook nog voor de Franse taal zou kunnen kiezen. Dat laatste wordt voor deze daders des te interessanter als je weet dat de Franstalige onderzoeksrechters in Brussel, onder wie ze dan mogelijks zullen vallen, veel minder snel een aanhoudingsbevel afleveren dan hun Nederlandstalige collega's.

Kortom: het Vlaamse parketpersoneel in BHV is allerminst tevreden over de hervorming.

Wat precies in het voorstel staat om het gerechtelijk arrondissement BHV te "ontdubbelen" en de belangrijkste kritieken daarop, leest u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW
Foto Belga