Anti-Sharia4Belgium-wet klaar

Print
Anti-Sharia4Belgium-wet klaar

Anti-Sharia4Belgium-wet klaar

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (foto) (cdH) heeft een nieuwe wet klaar om private milities te verbieden. Die is vooral bedoeld om de radicale organisatie Sharia4Belgium aan banden te leggen.

Deze week moet de ministerraad zijn goedkeuring geven aan het voorontwerp van een wet tegen privémilities, waaraan nog een aantal details ontbreken. De tekst is geïnspireerd op de Franse wet tegen private milities en werd vorige week al opgestuurd naar alle ministers van de regering-Di Rupo.

In de tekst die de krant De Morgen kon inkijken, wordt een hele reeks kenmerken opgesomd van zulke illegale private milities. Zo komt er binnenkort een verbod op "elke militie die zich beroept op geweld of andere organisaties die de politie en het leger willen vervangen".

Ook verenigingen die "door hun organisatie de aard krijgen van strijdgroepen" worden strafbaar, net als zij "die oproepen tot geweld bij betogingen".

Daarnaast verbiedt de wet organisaties die discriminatie, haat of geweld prediken tegen mensen van een bepaalde volksgroep, natie, ras of godsdienst.

Ook ideeën of theorieën verspreiden die haat en geweld aanmoedigen, is binnenkort waarschijnlijk strafbaar. Overtreders van de nieuwe wet zullen bestraft worden met een celstraf van zes maanden tot drie jaar.

De commissie Binnenlandse Zaken zal het voorstel van Milquet alvast op de voet volgen.

Meer over de voors en tegens van dit soort voorstellen, leest U in punt 8 van dit artikel op de expertenpagina van John De Wit.

Foto: Belga

Bron: De Morgen