Pfaffs betalen om rechtszaak te vermijden

Print
Pfaffs betalen om rechtszaak te vermijden

Pfaffs betalen om rechtszaak te vermijden

De Pfaffs ontdoken bijna een miljoen euro aan belastingen in een periode van negen jaar. Ze moesten zich niet voor de rechter verantwoorden omdat ze de achterstallige belastingen en een boete betaalden.

De Pfaffs betaalden eind vorig jaar om en bij de 300.000 euro aan de fiscus. Dat vernam uw krant uit betrouwbare bron. In dat bedrag was ook een boete van 30 % begrepen.

En daarmee liet het parket van Antwerpen de zaak blauwblauw. De Kamer van Inbeschuldigingstelling besliste in november om de zaak op te schorten na een minnelijke schikking met de fiscus. Als de Pfaffs niet hadden betaald, dan hadden ze zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor schriftvervalsing, fiscale valsheden, ontduiken van belastingen en btw en valse jaarrekeningen. Die juridische termen klinken behoorlijk zwaar, maar eigenlijk ging het niet om zeer zware feiten.

"Niet in verhouding tot de heisa"

Volgens dezelfde bron had de fraude betrekking op een totaal bedrag van nog geen miljoen euro.

“En dat op negen jaar tijd. Geef toe, dat staat niet in verhouding met alle heisa die erover is gemaakt. Ze hebben de Pfaffs onwaarschijnlijk hard aangepakt", zegt de bron. Voor de Pfaffs was het dossier een afgesloten hoofdstuk. Maar de zaak kwam deze week opnieuw onder de aandacht door een rechtszaak tegen hun boekhouder. Die moest zich verantwoorden voor inbreuken op de boekhoudwetgeving. De man werd vrijgesproken. “Ik vind het onterecht dat we nu weer worden opgevoerd als fraudeurs, terwijl het om een proces van de boekhouder gaat. Maar ik trek het me niet meer aan. Ik ben zoals Kai-Mook, ik heb een olifantenvel gekweekt”, reageert Carmen Pfaff.

AK

Meer over de wet die zo'n minnelijke schikking mogelijk maakt, leest U op de expertenpagina van John De Wit.

Foto: VMMA