Enkel lastenverlaging voor jongeren en 50-plussers

Print
Enkel lastenverlaging voor jongeren en 50-plussers

Enkel lastenverlaging voor jongeren en 50-plussers

Er komt geen algemene verlaging van de lasten op werk. Enkel voor jongeren en 50-plussers komt er een lastenverlaging. Dat vertelde minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) zondag in het één-programma 'De Zevende Dag'.

De regering Di Rupo werkt momenteel aan een economisch relanceplan dat de komende jaren 300.000 tot 500.000 jobs moet invullen.

Laaggeschoolde jongeren blijven een prioriteit. De Coninck wil volgend jaar 10.000 jongeren tijdens hun inschakelingsperiode een stageplaats aanbieden bij een bedrijf. Werkgevers worden niet verplicht om de jongeren nadien ook aan te werven, maar ze krijgen volgens de minister wel "enorme loonlastkortingen" als ze laaggeschoolde jongeren in dienst nemen. De Coninck wil de stages begin 2013 op de werkvloer introduceren, zodat ze binnen het bereik komen van degenen die zich nu begin juli inschrijven in de inschakelingsperiode.

Brugpensioen

Daarnaast voorziet De Concinck "zware loonlastenverlagingen" voor werkgevers die oudere werknemers aan de slag houden. Om bedrijven aan te moedigen mensen met brugpensioen in dienst te nemen, zou een fonds opgericht worden dat ervoor moet zorgen dat de laatste werkgever niet alleen opdraait voor het brugpensioen indien de aanwerving geen succes blijkt.

Opvallend is ook de aanpak van bedrijven die te weinig aandacht besteden aan levenslang leren op de werkvloer. Volgens De Coninck wordt er nagedacht over sancties voor bedrijven "die geen vorming geven of mensen ontslaan waarvan ze niet kunt bewijzen dat ze erin geïnvesteerd hebben".

Vanuit de werkgeverskant wordt die beslissing aangemoedigd, "maar het gaat niet ver genoeg", aldus VBO-topman Pieter Timmermans.

Belga
Archieffoto PhotoNews