thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Stichting de Moffarts eert haar oprichtster met borstbeeld

Afgelopen donderdag is in de moestuin van kasteeldomein het Hamel een borstbeeld van barones Marie-Louise de Moffarts (1921-1997) ingehuldigd. Het is deze maand immers vijftien jaar geleden dat de barones en oprichtster van Stichting de Moffarts overleed.

Caroline Cardinaels

Het bronzen beeld is van de hand van de Lummense kunstenaar François Joré, die eerder al een beeld van wijlen baron André de Moffarts ontwierp. In zijn toespraak benadrukte de vicevoorzitter van de Stichting, Tony Waegeman, de waarde van een dergelijk monument: “De stichting is zich zeer sterk bewust van het feit dat het Hamel slechts zijn ziel behoudt in de bestendiging van de présence van haar voormalige eigenaars en bezielers. Met het beeld wordt barones Marie-Louise de Moffarts blijvend verbonden en aanwezig gehouden in de moestuin en het hele parkdomein.”

Met het initiatief komt de Stichting ook tegemoet aan een wens van haar eerste voorzitter baron André de Moffarts: hij ijverde er steeds voor dat de moestuin van het Hamel ter herinnering naar zijn zus zou worden genoemd. Door de inhuldiging van het beeld nadert de restauratie van de moestuin trouwens haar voltooiing: vanaf dit jaar zal de tuin dan ook in het kader van de traditionele kastelenwandeling te bezichtigen zijn.

INGESTUURD DOOR SIGER ZEISCHKA

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer