Truckers slaken noodkreet in haven

Op het bedrijfsterrein van Total in de Antwerpse haven hebben enkele honderden vrachtwagenchauffeurs uit acht West- en Noord-Europese landen zaterdagmiddag een meeting gehouden om aandacht te vragen voor de goedkope Oost-Europese concurrentie die hen naar eigen zeggen recht naar het faillissement leidt.

Belga

Ook staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) was op de betoging aanwezig en betuigde zijn steun aan de chauffeurs, al verklaarde hij dat de federale regering al heel wat maatregelen heeft genomen om misbruiken tegen te gaan.

Volgens initiatiefnemer Kris Fruru van Owner Drivers United staat het water vooral de kleine en middelgrote transporteurs aan de lippen. "Als er niet dringend iets gebeurt, stevent negentig procent onder hen nog dit jaar af op het faillissement", vreest hij. "We worden volledig weggeconcurreerd door malafide praktijken."

Fruru benadrukt dat de actie van zaterdag niet tegen de Oost-Europese chauffeurs zelf is gericht. "Het gaat hier niet om de chauffeurs, want zij worden als het ware als slaven ingezet, maar om de mensen die grof geldgewin op korte termijn zien in de transportsector. We richten ons tegen de - onder meer Belgische - logistieke operatoren die dit mogelijk maken."

Tot een echte actie kwam het zaterdag nog niet. "Dat kunnen we ons ook niet permitteren. Maar als er niet snel iets verandert, zullen we een blokkade als ultieme middel moeten gebruiken", meent Fruru, die de hoop uitsprak om binnenkort een volwaardige Europese vereniging van vrachtwagenchauffeurs uit de grond te stampen.

Belga