Aantal individuele beroepsopleiding weer in de lift

In de eerste zes maanden van 2011 hebben 8.981 werkzoekenden een individuele beroepsopleiding (IBO) gevolgd in een onderneming. Dat zijn er op jaarbasis meer dan in 2010, toen er 16.112 IBO's werden geregistreerd.

Belga

Het aantal daalde in de periode 2006-2010 continu van 19.784 tot 16.112. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) op een schriftelijke vraag van Sonja Becq (CD&V).

Een individuele beroepsopleiding heeft tot doel een werkloze maximum zes maanden een opleiding te laten volgen bij een werkgever. In ruil moet die hem na afloop aanwerven. Tijdens de opleiding behoudt de betrokkene het statuut van werkzoekende en wordt hij vergoed door de RVA. De werkgever betaalt hem enkel een productiviteitspremie.

Van de 8.991 IBO's in de eerste helft van 2011 werden er 4.691 geregistreerd in het Vlaamse Gewest, 3.645 in Wallonië en 645 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het aantal IBO's in het Vlaams Gewest ging al sinds 2009 weer in stijgende lijn. Dat jaar werden er 7.363 geteld en in 2010 7.754.

In Wallonië was er pas in de eerste helft van 2011 een lichte positieve kentering merkbaar (3.645 in de eerste helft van 2011 versus 7.143 in 2010), terwijl het aantal in Brussel in de periode tussen 2009 en de eerste helft van 2011 bleef dalen.

Archieffoto Photo News