Beslissing over dossier Hedwigepolder voorlopig uitgesteld

Print
Beslissing over dossier Hedwigepolder voorlopig uitgesteld

Beslissing over dossier Hedwigepolder voorlopig uitgesteld

Nu in Nederland de regering gevallen is, rijst de vraag wat er met het dossier van de Hedwigepolder zal gebeuren. De kans is groot dat de Nederlandse Tweede Kamer niet meteen knopen zal doorhakken. PVV-Kamerlid Richard de Mos stelt voor om voorlopig geen beslissingen te nemen en wordt daarin naar eigen zeggen gesteund door andere fracties.

Vlaanderen en Nederland bakkeleien al jaren over de natuurcompensatie voor het uitbaggeren van de Westerschelde. Destijds kwamen ze overeen de Hedwigepolder op Nederlands grondgebied onder water te zetten, maar daar wilde de Nederlandse regering op terugkomen. Bevoegd staatssecretaris Henk Bleker diende een alternatief in bij de Europese Commissie. Dat alternatief voorzag dat de Hedwigepolder slechts voor een derde onder water zou worden gezet.

Eind vorige week bleek dat Europees commissaris voor Milieu Janez Potocnik bereid was in te stemmen met het Nederlandse alternatief. De Commissie eiste wel van Den Haag garanties dat de maatregelen in één keer worden uitgevoerd en dat er onmiddellijk wordt begonnen. De Commissie verwacht ook tegen midden mei een uitgewerkt plan met details en een tijdschema tot de geplande voltooiing in uiterlijk 2016.

Met de val van de regering-Rutte rijzen opnieuw vragen over het dossier. De PVV van Geert Wilders, die al niet gewonnen was voor het (deels) onder water zetten van de Hedwigepolder, wil alvast geen "onomkeerbare stappen" zetten in het dossier.

"We willen staatssecretaris Henk Bleker niet steunen in zijn strapatsen om een derde deel van de polder onder water te zetten. Ook tijdens de komende verkiezingen zullen we inzetten op het niet uitvoeren van dit idee", zo liet PVV-Kamerlid Richard de Mos verstaan.

Belga

Foto: Richard De Mos (links) en staatssecretaris Henk Bleker in het Nederlandse parlement

Foto AFP