Gemeenteraad Kortessem: Kostprijs Jeugdhuis Guigoven loopt op tot 1 miljoen euro

Francis Croes

De meerderheid Open VLD en S.P.a hebben op de gemeenteraad na een erg lange discussie, met de oppositie CD&V en NV-A het ontwerp en de kostenraming van het nieuwe jeugdhuis van Guigoven goedgekeurd. De oppositie CD&V, NV-A en Vlaams Belang onthielden zich bij de stemming omwille van de te dure kostprijs van circa 1 miljoen euro. Waar aanvankelijk in de begroting circa 500.000 euro was voorzien voor dit nieuw jeugdhuis, blijkt dit nu het dubbel te kosten.

Burgemeester Hugo Philtjens Open VLD lichtte het waarom van de gestegen kostprijs toe: "Het aanvankelijk bouwprogramma werd na overleg met de chiro en de schuttersgilde aangepast aan hun noden, waardoor het bouwprogramma sterk moest worden uitgebreid. Het initiële bouwprogramma was slechts 300 m2. Dit is nu gestegen naar 480 m2, een vermeerdering van meer dan 60%.

Naast de 6 oorspronkelijke lokalen voor de chiro, een leidinglokaal en een toiletgroep, werd het project nu uitgebreid met een bergruimte voor de fietsen van de aangrenzende kleuterschool, een bijkomende berging voor de chiro en een overdekt schutterlokaal van 155 m2.

Daar een gewone oppervlaktefundering niet mogelijk blijkt, is het nodig dat er, voor het gebouw, een gewapende betonnen funderingsplaat wordt gegoten van 30 cm. Bovendien dient de verzakte geasfalteerde parking rond het terrein te worden heraangelegd."

Camille Cuyx CD&V vindt desniettemin de kostprijs onaanvaardbaar en stelt dat het allemaal wat goedkoper zou kunnen, indien er minder wordt geluisterd naar de dromen en fantasieën van de architect. Camille Cuyx CD&V en Luc Dullaers NV-A wezen op de steeds verder toenemende schuldenlast van de gemeente, die hoort tot de hoogste in Vlaanderen, hetzij: 2104 euro per hoofd van de bevolking.

Dullaers NV-A: ? Ik ben 150% voor een nieuw jeugdhuis, maar het moet betaalbaar zijn. Het nieuwe jeugdhuis in Guigoven kost elke inwoner van Kortessem nu 120 euro. Dit moet goedkoper kunnen. Tom Thijsen fractieleider CD&V was van mening dat een begeleidingscommissie, indien die vooraf in de schoot van de gemeenteraad was opgericht, deze kostprijs had kunnen drukken.

Ten slotte gaf Ria Steegmans CD&V een lezing uit het lastenboek waaruit, volgens haar, blijkt dat sommige uitgaven voor dit jeugdhuis te hoog worden ingeschat: 650 euro voor een brievenbus, 100 euro voor een WC-borstel, circa 14.000 euro voor jeugdverenigingskeuken,?

Francis Croes


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio