Pensioen laatste mijnwerkers gered

Het pensioen van de laatste mijnwerkers is gered. Op 14 mensen na, geldt voor deze groep van 613 ex-mijnwerkers die op 31 december 2011 nog geen 55 jaar waren, de oude regeling. Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) legt zijn besluit vandaag voor aan de ministerraad.

mimeers

Eind vorig jaar werden alle bijzondere pensioenstelsels plots afgeschaft voor wie toen nog geen 55 jaar was, ook dat van de mijnwerkers. Zij krijgen nu een nieuw stelsel dat eigenlijk hetzelfde is als het oude. In het totaal gaat het om 613 ex-mijnwerkers jonger dan 55 jaar die al volledige pensioenrechten hebben opgebouwd.

Alarmbel

Die trokken aanvankelijk allemaal aan de alarmbel. Voor 599 verandert er niets. De ondergronders mogen met pensioen op hun 55ste of zelfs jonger, als ze 25 jaar ondergronds hebben gewerkt. De bovengronders die gelijkgesteld zijn met de ondergronders - machinisten of mensen uit de kolenwasserij - mogen op hun 55ste gaan.

Alleen een kleine groep van 14 bovengronders zal moeten werken tot 62 jaar, net zoals iedereen. Vroeger konden ze stoppen op 60 jaar. Aan de berekening van hun pensioen verandert er niets.

Lees ook: Mijnwerkers krijgen nieuw pensioenstelsel

LC Foto JG: Oud-mijnwerkers.

Aangeboden door onze partners