Turtelboom belooft 1.549 extra cellen

Tegen einde 2014 zullen er netto 1.549 cellen bijgekomen zijn in de Belgische gevangenissen. Dat zegde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) zopas in de Kamer in antwoord op een tiental vragen over haar gevangenisbeleid.

jdewit

Turtelboom zegde dat er momenteel een overbevolking van 20% is in de gevangenissen. Naast de 1.549 cellen die tegen einde 2014 door nieuwbouw zullen worden gerealiseerd, wil Turtelboom de 650 cellen in het Nederlandse Tilburg blijven huren tot einde 2013. Bovendien wil ze op bestaande gevangenisgronden extra cellen realiseren via "modulair bouwen", zoals dat al in Merksplas gebeurde voor mentaal-gehandicapte geïnterneerden.

Fouillering

De minister kondigde nog enkele nieuwe beleidsinitiatieven aan:

* Er komt een nieuwe wettelijke regeling op de fouillering van gedetineerden, zodat die zonder toestemming van de directie mag gebeuren. Ook wordt het tuchtstatuut van de gevangenen vereenvoudigd. Tenslotte worden de straffen voor geweld tegen cipiers verzwaard.

* Turtelboom heeft twee werkgroepen opgericht: één over het beleid rond gevaarlijke gedetineerden, een over het beleid rond crisissituaties. Die groepen gaan na of gevaarlijke gevangenen moeten worden samengeplaatst in één bepaalde bajes. Iedere gevangenis krijgt ook een interventieteam om bij crisissen tussen te komen.

* Dan komen er 130 metaaldetectieportieken om gevaarlijke voorwerpen na de wandeling van gedetineerden te registreren. De eerste tien moeten er binnen de twee maanden staan, de laatste tegen einde van dit jaar.

* Met staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, Servais Verherstraeten (CD&V), werd afgesproken dat het gevangeniswezen veel meer inspraak in de veiligheidsbudgetten voor de gevangenissen krijgt. Dat zal gebeuren vanaf de begroting van volgend jaar. Hierdoor zal Justitie zelf veel sneller veiligheidswerken kunnen uitvoeren, zoals bv. de vervanging van de bewakingscamera's in Andenne.

Gsm's

De minister zegde dat er al meer zoekacties naar gsm's zijn gekomen en dat er nu een eenvormige lijst is van voorwerpen die iemand op cel mag hebben.

Turtelboom stelde verder dat momenteel 103% van het personeelskader ingevuld is. Kortom: er zijn 3% meer cipiers dan wettelijk is bepaald.

JDW

Foto: Photo News

Meer over Annemie Turtelboom