Dringend pleegouders voor baby's nodig

Pleegzorg Vlaanderen is dringend op zoek naar pleegouders voor baby's. Een nieuw Vlaams decreet op pleegzorg dat in voorbereiding is, stelt dat in de nabije toekomst baby's en jonge kinderen tot 3 jaar in problematische opvoedingssituaties bij voorkeur in een pleeggezin worden opgevangen in plaats van in een instelling. Dat zou beter zijn voor de hechting.

drombouts

Vorig jaar kreeg Pleegzorg Provincie Antwerpen 55 aanvragen om baby's tussen 0 en 1 jaar op te vangen. Slechts in 21 gevallen werd er een pleeggezin gevonden. De 34 baby's voor wie geen pleeggezin beschikbaar was, gingen naar een instelling, bleven langer in het ziekenhuis of bleven bij hun ouders.

De provincie Antwerpen telt 1.000 pleegouders en 1.200 pleegkinderen. Jaarlijks zijn er 300 pleegouders tekort in de provincie Antwerpen en 1.000 in heel Vlaanderen. Zeker de kleinsten blijven in de kou.

De helft van de pleegkinderen tot 2,5 jaar die als pleegkind worden aangemeld, vindt geen pleeggezin. Dat komt omdat de vergoeding van ongeveer 15 euro per dag die een pleegouder ontvangt, ontoereikend is om kinderopvang, luiers en babyvoeding te betalen.

Het voorstel van decreet dat eerstdaags wordt ingediend, wil die financiële barrières wegwerken door bijvoorbeeld pleegouders automatisch de minimumvergoeding voor kinderopvang te laten betalen.

www.pleegzorgvlaanderen.be Tel.: 070/220.300

KMA

Foto GPD