Hekwerk rond koninklijk paleis is doorgeroest

De ijzeren hekken rond het koninklijk paleis van Laken zijn deels aan vervanging, deels aan restauratie toe. De kostprijs wordt geraamd op 1,5 miljoen euro.

drombouts

Wie vanuit Antwerpen via de A12 naar het centrum van Brussel rijdt zal het ongetwijfeld al gemerkt hebben. Langs de Koninkijk Parklaan, net voorbij de hoofdingang van het koninklijk paleis van Laken, staan grote witte zakken, gevuld met bouwafval. Ze moeten er mee voor zorgen dat de ijzeren hekken overeind blijven staan.

Prikkeldraad

Een gedeelte van koninklijk domein is omringd met een twee meter hoge muur met daarboven nog eens prikkeldraad. Maar een ander deel is afgesloten met een ijzeren omheining. Die werd in het verleden al verschillende keren gerestaureerd. Maar nu zijn de ijzeren panelen op verschillende plaatsen zo fel doorgeroest, dat ze niet meer kunnen hersteld worden.

"Het hekwerk wordt nu vervangen en waar mogelijk gerestaureerd. De nieuwe hekken die geplaatst worden, indien de oude niet meer gerecupereerd kunnen worden, zullen identiek zijn aan de oorspronkelijke", zegt Johan Vanderborght van de Regie der Gebouwen.

Tijdens de werken wordt alles in het werk gesteld om de veiligheid van prins Filip en zijn gezin, die op het kasteel van Laken wonen, te garanderen. Rond het domein hangen 250 camera's met bewegingssensoren. Het hypermodern beveiligingssysteem werd een paar jaar geleden geplaatst. Kostprijs 5 miljoen euro. De huidige werken zijn op 1,5 miljoen euro begroot.

Thierry Goeman

Foto Cia Jansen