Positieve signalen voor cateringgroep Bart Claes

In tegenstelling tot eerdere berichten is niet iedereen enthousiast over het schuldherschikkingsplan van Bart Claes. Het schuldherschikkingsplan van de cateraar is over het algemeen positief onthaald door de schuldeisers. Maar het openbaar ministerie en de rechter volgden de mening van de schuldeisers niet.

fvranckx

Het plan voorziet zoals bekend in een kwijtschelding van 2,4 miljoen euro aan schulden. Een aantal grote schuldeisers hebben zich het meest maar de algemene teneur was niettemin positief.

“Dit is ongetwijfeld een positief signaal voor Bart Claes, maar dat betekent niet dat de rechtbank dit signaal automatisch volgt. Het parket heeft immers ook een aantal bedenkingen, en het plan moet nog getoetst worden aan onder meer de eisen van de wet op continuïteit van de ondernemingen (WCO)”, zegt persrechter Roger Vanmol.

Maandag spreekt de rechtbank normaliter het vonnis uit.

Archieffoto SD


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio