Senioren binnenkort niet meer gratis met tram of bus

Senioren betalen volgend jaar wellicht tussen 30 en 35 euro voor een tram- en busabonnement. Ook politici rijden niet meer gratis.

jatimmermans

Er zijn geen heilige huisjes als het gaat om extra inkomsten te vinden voor De Lijn. Daarbij komt het gratis abonnement voor senioren nadrukkelijk in beeld. Eerder gingen stemmen op om ze 50 euro te laten betalen voor een jaarabonnement. Dat werd - zowel binnen De Lijn als in regeringskringen - gezien als een te grote breuk met het verleden.

Daarom lijkt het realistischer om naar 30 tot 35 euro te gaan. Ook al omdat het sociaal abonnement voor kansarmen toch ook 32 euro bedraagt. 50 euro per jaar komt neer op 14 eurocent per dag, 30 euro betekent maar 8 eurocent per dag.

Niet alleen senioren zien een einde komen aan het gratisbeleid. Ook veel politici en ambtenaren rijden gratis met de Vlaamse vervoermaatschappij. Ten slotte is er nog het derdebetalersysteem. Vandaag bestaan er 20 categorieën en dus evenveel manieren waarop lokale besturen tussenkomen in de betaling van het abonnement van hun personeelsleden. Het is bekend dat minister Crevits alvast hiervoor een realistischer berekening wil. Haar inkomstenplan komt er omdat de regering De Lijn heeft verplicht haar kostendekking te herzien.

JVB

Foto Sven Dillen

Meer over De Lijn