Dewinter: "Wij staan aan kant van de burger"

Print
Dewinter: "Wij staan aan kant van de burger"

Dewinter: Wij staan aan kant van de burger

In het Antwerpse partijsecretariaat in de Van Maerlantstraat heeft Vlaams Belang dinsdag meer toelichting gegeven bij het nieuwe 'meldpunt voor illegaliteit' dat de partij eerder op de dag lanceerde. Kopstuk Filip Dewinter benadrukte nogmaals dat de website meldpuntillegaliteit.be niet de plaats van politie of parket wil innemen, maar enkel informatie moet verzamelen.

"De gemelde feiten gaan we gebruiken om de overheid te bestoken met vragen. Wij staan aan de kant van de burger tegen een overheid die illegaliteit gedoogt en zelfs aanmoedigt", aldus Dewinter. Vlaams Belang wil in september, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober, een zwartboek uitbrengen met de via de website verzamelde gegevens.

De uitspraken van Jozef De Witte, de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR), die in een reactie het meldpunt "volstrekt illegaal" had genoemd, kunnen bij het Vlaams Belang op weinig begrip rekenen. "De gretigheid van de reactie van de overheid via hun inquisitie van het CGKR staat in schril contrast met de gretigheid waarmee ze de illegaliteit in ons land aanpakt", vindt Dewinter.

Met het online meldpunt wil Vlaams Belang gegevens verzamelen in verband met criminaliteit door illegale vreemdelingen, zoals drugshandel of overvallen, maar ook met het misbruiken van de sociale zekerheid of het oplichten van de asielprocedure. Ook werkgevers die illegalen aan het werk zetten aan een hongerloon, moeten net als huisjesmelkers dankzij de website aan de kaak worden gesteld.

Lees ook: Marion van San brengt Belgische illegalen in kaart

Lees ook: "Meldpunt voor illegalen doet denken aan Nazi's"

Foto Belga