"Staking bij MIVB duurt wellicht voort"

Waarschijnlijk zullen er vandaag geen bussen, trams of metro's meer uitrijden in Brussel. De socialistische vakbond ABVV wil blijven staken. De christelijke vakbond ACV vraagt haar leden om het werk terug op te nemen, maar begrijpt het wantrouwen van de werknemers wel.

ikerremans

Leden van de socialistische, liberale en christelijke bonden zitten sinds 15 uur samen om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Het overleg is rond halfzes opgeschort, maar wordt straks hernomen.

"De achterban blijft verdeeld. Een deel wil verder staken, maar daar gaat niet iedereen mee akkoord. Na de beheerraad van de MIVB gaat het overleg verder. We hopen tegen 19.30 uur te kunnen landen", aldus Dario Coppens van het ACOD die mee aan de onderhandelingstafel zit.

Stakingsaanzegging

De christelijke en de socialistische vakbond legden dinsdagmorgen het beloofde pakket veiligheidsmaatregelen voor aan hun achterban. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) heeft beloofd 400 nieuwe agenten aan te werven voor Brussel. De bevoegdheden van de veiligheidsagenten van de MIVB zouden ook worden uitgebreid. Bovendien gaat de MIVB zelf nog eens 50 extra veiligheidsmensen aannemen.

De vakbonden twijfelen of de voorgestelde maatregelen haalbaar zijn. Het ABVV zou willen blijven staken tot na de begrafenis van de begeleider die zaterdag werd doodgeslagen na het ongeval tussen een wagen en een bus van de MIVB in Brussel. De uitvaart vindt donderdag plaats.

Het ACV is positiever maar houdt een stakingsaanzegging achter de hand als drukkingsmiddel. "Als we het werk hervatten, zal dat in samenspraak met de andere vakbonden gebeuren. Het wantrouwen bij de achterban is groot. Dat wantrouwen willen we wegnemen met een stakingsaanzegging op het moment dat het werk wordt hervat. Als de politiek haar beloftes niet houdt, leggen we dan opnieuw het werk neer", aldus Luc Smekens van het ACV.

Klanten bedienen

De directie van de MIVB vraagt ondertussen aan het personeel om het werk te hervatten. "We hebben de stakingsactie tot nu toe gesteund en zelfs aangestuurd. We zijn er daardoor in geslaagd om werkelijk beweging te krijgen in de beslissingen. Al die beslissingen zijn nu genomen", zegt directeur-generaal Kris Lauwers.

"Er is een werkelijke verbetering op heel korte en langere termijn. Ik denk dat nu inderdaad het emotionele verlaten moet worden en er moet overgegaan worden tot werk en het bedienen van onze klanten."

Op de metrolijnen 1 en 5 waren dinsdagmorgen enkele bestuurders uitgereden, maar dat was van korte duur. Na een half uur gingen de lichtjes op de signalisatieborden opnieuw uit. De bestuurders werden waarschijnlijk teruggeroepen door hun collega's.

Lees ook:

Autopsie wijst ook op één slag voor overleden MIVB-begeleider MIVB: "Dit is de eerste stakingsdag" Geen trams, bussen of metro in Brussel

Meer over Brussel