Geen trams, bussen of metro in Brussel

Er rijdt momenteel geen enkele metro op het Brusselse MIVB-net. Dat meldt de Brusselse openbaarvervoermaatschappij. Dinsdagochtend waren enkele stellen uitgereden op de lijnen 1 en 5, maar ze werden waarschijnlijk teruggeroepen. Er rijden evenmin trams en bussen in de hoofdstad. Donderdag zal er vermoedelijk over het hele land één uur lang geen openbaar vervoer zijn.

jrosquin

De vakbonden bij de MIVB leggen om 9 uur de voorstellen van de federale en de Brusselse regeringen voor aan hun achterban voor de verbetering van de veiligheid op het openbaar vervoer na de dood zaterdagochtend van een MIVB-controleur.

Donderdag één uur lang geen openbaar vervoer

De agressie die zaterdag in Brussel het leven kostte aan MIVB-controleur Iliaz Tahiraj (56) blijft voor schokgolven zorgen. Donderdag wil de socialistische vakbond bij de NMBS en De Lijn het werk één uur neerleggen.

Het is nog niet helemaal zeker wanneer Tahiraj, de overleden controleur van de MIVB, wordt begraven. Naar verwachting is dat donderdag. Hoe dan ook heeft de socialistische vakbond van het spoorwegpersoneel beslist om op het ogenblik van de begrafenis het werk één uur lang te onderbreken. Ook de bij de socialistische vakbond aangesloten medewerkers van De Lijn, de MIVB (Brussel) en de TEC (Wallonië) leggen dan het werk neer.

Spoedoverleg

De bevoegde ministers beslisten gisteren na spoedoverleg met de vakbonden alvast dat er 400 extra politieagenten bijkomen in Brussel. En elke controleur van de MIVB krijgt voortaan bijstand van een veiligheidsagent van de MIVB. Die agenten krijgen de meer uitgebreide bevoegdheden waar ze al lang om vragen. Ze mogen bijvoorbeeld identiteitscontroles doen. Een groot deel van de maatregelen wordt gefinancierd met de 30 miljoen euro die Brussel werd beloofd in het B-H-V-akkoord.

Justitie engageert zich intussen om de straffen voor slagen en verwondingen en bedreiging te verhogen. De rechtbanken zullen worden opgeroepen om strenger op te treden tegen veelplegers.

De vakbonden moeten de voorstellen nu voorleggen aan de werknemers van de MIVB, die vervolgens moeten beslissen of ze vandaag het werk hervatten.

Sinds de doodslag zaterdag rijden er in Brussel geen bussen, trams of metrostellen meer.

DH, AK

Foto's: Belga

Lees ook: MIVB rijdt dinsdag wellicht niet uit

Meer over Joëlle Milquet