CD&V en Open Vld willen onderhoudsgelden makkelijker innen

Print

CD&V en Open Vld willen onderhoudsgelden makkelijker innen

Er moet een centrale databank komen met alle onderhoudsuitkeringen in. Personen die het onderhoudsgeld voor hun kinderen niet betalen, moeten een rijverbod kunnen krijgen. Dat schrijft kamerlid Sonja Becq (CD&V) in een kersvers wetsvoorstel. Tegelijkertijd diende Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) een wetsvoorstel in om het innen van onderhoudsgelden efficiënter te doen verlopen. De voorstellen worden straks in overweging genomen door de Kamer.

Als een gescheiden persoon binnen het jaar twee maanden na elkaar het onderhoudsgeld voor zijn kinderen niet heeft betaald, dan kan de DAVO (Dienst Alimentatievorderingen, een dienst bij Financiën) die sommen voorschieten met een maximum van 175 euro per maand. Het maandelijks inkomen van de echtgenote die het geld voor de kinderen krijgt mag wel niet hoger zijn dan 1.344 euro. Dat bedrag kan verhoogd worden met 64 euro per kind.

De Davo vordert die uitbetaalde voorschotten dan terug van de persoon die ze moest betalen. Maar dat loopt mis. Einde 2010 moest nog zo'n 217 miljoen euro worden teruggevorderd, in datzelfde jaar werd amper 45 miljoen gerecupereerd.

Twee voorstellen

Sonja Becq (CD&V) en Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) hebben elk een wetsvoorstel ingediend om de werking van de Davo efficiënter maken en er bovendien voor zorgen dat de personen die recht op hebben op voorschotten die ook daadwerkelijk krijgen.

Sommige punten zijn gemeenschappelijk:

* Sabien Lahaye-Battheu (foto boven) wil dat de onderhoudsplichtige van de Davo een maand de tijd krijgt om te bewijzen dat hij de schulden al heeft betaald. Nu is die termijn maar 15 dagen. En een derde reageert niet binnen die termijn, hoewel ze soms kunnen bewijzen dat de gelden al betaald zijn. Sonja Becq is strenger. Als de onderhoudsplichtige niet binnen de 15 dagen reageert, dan moet hij de gevraagde sommen betalen.

* De intresten op de schulden moeten beginnen lopen vanaf het moment dat de Davo de voorschotten opeist bij de schuldenaar.

* De Davo mag momenteel geen voorschotten opeisen bij personen die minder verdienen dan het leefloon. Dat moet worden afgeschaft.

Open Vld

Sabien Lahaye Battheu wil verder dat schulden voor onderhoudsuitkeringen altijd belangrijker zijn dan alle andere schulden. De terugbetaling ervan moet bij een collectieve schuldenregeling absoluut voorgaan.

CD&V

Sonja Becq (foto onder) heeft nog andere hervormingsvoorstellen:

* Nu kan de Davo slechts voorschotten uitbetalen als de onderhoudsgerechtigde een inkomen heeft onder de 1.344 euro. CD&V wil die grens optrekken tot 1.800 euro.

* Nu moeten de personen die geld krijgen van de Davo 5% van dat bedrag storten aan de Davo voor zijn werkingskosten. Becq wil die verplichting schrappen en deze werkingskosten doen betalen door de persoon die het geld aan zijn gescheiden vrouw moest geven.

* Er moet een centrale databank op Justitie komen met alle onderhoudsuitkeringen in.

* Wie de onderhoudsgelden niet betaalt moet niet alleen veroordeeld kunnen worden tot 6 maanden cel en 3.000 euro boete, maar ook tot een rijverbod.

* De rechter mag in de toekomst niet-betaalde onderhoudsgelden niet meer kunnen kwijtschelden in een collectieve schuldenregeling.

Meer over de hervorming van de wet op de onderhoudsgelden, vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW