"Sanne Smets had het moeilijk in therapie"

Print
"Sanne Smets had het moeilijk in therapie"

Sanne Smets had het moeilijk in therapie

Op de vierde dag van het proces van Sanne Smets voor het hof van assisen in Leuven zijn donderdagochtend op vraag van de verdediging nog twee therapeuten komen getuigen. Ze wilden kwijt dat het Chiromeisje het moeilijk had in therapie en dat ze overspoeld werd door emoties in de periode na de dood van haar baby.

Nadien werd de zitting geschorst zodat de procureur en de advocaten van de verdediging zich konden voorbereiden op het requisitoir en de pleidooien die later vandaag volgen.

De justitie-assistente met wie Sanne Smets in de instelling in Sint-Truiden samenwerkte tussen november 2008 en de lente van 2009 vond dat ze beperkte mogelijkheden kreeg om met de beschuldigde iets te bereiken.

Onduidelijkheid

In het begin was Sanne gemotiveerd omdat iemand zich om haar bekommerde, nadien kreeg ze geen mogelijkheden of therapieën aangereikt. Dat kwam omdat er door de onduidelijkheid over de omstandigheden waarin de pas geboren baby op 29 september 2008 was gestorven niets werd toegestaan door de onderzoeksrechter.

Volgens de psychotherapeut die Sanne behandelde was het meisje overspoeld door emoties door alles wat er was gebeurd sinds de dood van haar baby. Ze kon de gebeurtenissen geen plaats geven.

"Niet zoals u wil"

Toen voorzitter Peter Hartoch de therapeut vroeg wat de gevoelens van Sanne Smets waren tijdens het ontstaan van haar zwangerschap en de periode daarna klapte de therapeut toe. De man beriep zich plots op zijn beroepsgeheim. Dat tot grote ergernis van de voorzitter. "Ofwel zegt u alles, ofwel zegt u niets. Het is niet zoals u wil."

"Op deze manier heeft het geen zin. U bent hier op de vraag van de verdediging omdat zij hoopten dat u hen kon ondersteunen, door deze houding aan te nemen, laat u dat na", aldus de assisenvoorzitter.

Foto PhotoNews