Stap dichter bij zesde staatshervorming

Print
Stap dichter bij zesde staatshervorming

Stap dichter bij zesde staatshervorming

De bevoegde Kamercommissie heeft maandag het wetsvoorstel goedgekeurd ter herziening van artikel 195 van de Grondwet. Die herziening is nodig om het akkoord over de zesde staatshervorming tussen de acht partijen integraal te kunnen uitvoeren.

Het gaat om de eerste (kleine) parlementaire klip die wordt genomen in het debat over de staatshervorming. Er waren twaalf stemmen voor, van de zes meerderheidspartijen en de groenen, en vijf stemmen tegen, van N-VA en Vlaams Belang.

De huidige meerderheidspartijen en de groenen sloten op 11 oktober 2011 een akkoord over de staatshervorming. Om artikelen uit de Grondwet te kunnen wijzigen, moeten die door het vorige parlement voor herziening vatbaar zijn verklaard. Het communautaire akkoord omvat evenwel grondwetsbepalingen waarvoor dat niet gebeurde.

Om die aanpassingen toch door te kunnen voeren, maken de acht partijen gebruik van artikel 195 van de Grondwet, dat de procedure ter herziening van de Grondwet bepaalt en dat wel voor herziening vatbaar werd verklaard. Het gaat om een "overgangsmaatregel", vermits de wijziging enkel zou gelden tijdens deze legislatuur en voor deze staatshervorming.

Lees ook: Het debat over de herziening van de Grondwet