Ondernemers willen niet dat gemeentebelastingen in Heusden-Zolder stijgen

Print

Ondernemers willen niet dat gemeentebelastingen in Heusden-Zolder stijgen

Heusden-Zolder - Op 14 oktober trekken we met zijn allen opnieuw naar de stembus, dit keer om na zes jaar een nieuwe gemeenteraad te kiezen. In aanloop daarvan organiseerden Voka en Unizo een overleg tussen lokale ondernemers en politici van Heusden-Zolder. “Want de ondernemers zijn wat bezorgd over aantal lopende zaken. Zo willen ze zeker geen stijging van de gemeentelijke belastingsdruk”, klink het.
“Ons overleg resulteerde in een aantal werkafspraken”, aldus Johan Grauwels, directeur communicatie en netwerking bij Voka. “Heusden-Zolder beschikt niet over een technische school, hogeschool of universiteit. Het is zelfs moeilijk om stageplaatsen in te vullen. Een integratie van de scholen in Heusden en Berkenbos kan een stap in de goede richting zijn. Een andere mogelijkheid is de oprichting van een competentiepool rond auto gerelateerde technieken in Heusden-Zolder, bijvoorbeeld via een samenwerking tussen Circuit Zolder, VDAB en/of Syntra. Verder is Het industrieterrein Zolder–Lummen is niet bereikbaar via openbaar vervoer, is er een tekort aan voorschoolse opvang voor kinderen jonger dan drie jaar, willen we geen bijkomende gemeentelijke belastingen en moet bedrijventerrein De Schacht zich scherper rond het thema duurzaamheid profileren.”

Ook Unizo Heusden-Zolder overhandigde aan de politieke partijen haar prioriteiten voor de komende verkiezingen. “Wij komen aan een 8-tal thema’s”, aldus voorzitter Raf Coomans. “Zo willen wij ook geen verhoging van de belastingen, en kaarten we ook de belasting op drijfkracht opnieuw aan, die met 25 euro per kw de hoogste van Limburg is. Verder willen we ook buiten de werkuren een buurtinformatienetwerk, een tijdige communicatie rond wegenwerken, een volwaardige inschakeling in het gemeentelijk beleid en voldoende beschikbare bedrijventerreinen. Maar daarnaast is ook belangrijk dat de huidige werking van de Afdeling Welzijn en Lokale Economie, met een duidelijk en goedwerkend aanspreekpunt, verder gezet wordt.

Schepen Marc Swevers, onder meer bevoegd voor middenstand, handel, economie en tewerkstelling steunt de lokale ondernemers. “Uit deze bijeenkomsten met VOKA en UNIZO de voorbije week is vooral gebleken dat onze ondernemers en zelfstandigen willen dat het gemeentebestuur haar economisch beleid blijft verder zetten. Wij zijn erg opgetogen met het standpunt van onze ondernemers, zeker omdat wij het economisch beleid als bevoegdheid de voorbije legislatuur mee hebben vorm gegeven. Samen met onze ondernemers willen we nieuwe accenten leggen en de mooie verworvenheden behouden.

Budget

Swevers is zich wel bewust dat de huidige economische crisis ook Heusden-Zolder parten speelt. “De beperkingen die onze begroting oplegt, moeten in alle openheid kunnen besproken worden maar voor mij is één zaak heel duidelijk: nieuwe belastingen zijn niet aan de orde. Uit een studie van Dexia blijkt dat de fiscale druk in onze gemeente op het provinciaal gemiddelde ligt en onder het Vlaams gemiddelde. Dat is een positie waar wij als Open Vld hard voor gevochten hebben en die we willen blijven verdedigen. Onze inwoners zullen op die manier beseffen dat we zuiniger omgaan met onze inkomsten dan de andere gemeenten in Vlaanderen. Belastingen moeten tot iets dienen en economisch verantwoord zijn.”

Verbeteringen

Toch zijn er nog enkele acties die voor verbetering vatbaar zijn. Swevers: “Op vlak van ondernemen moeten we onze bedrijventerreinen verder uitbouwen en beter bereikbaar maken voor het openbaar vervoer. Onze goed uitgebouwde kinderopvang moeten we beter bekend maken en op vlak van opleiding moet er in ons CVO meer aandacht en geld besteed worden aan het aanleren van technische beroepen. Op vlak van ruimtelijke ordening moet onze gemeente haar eigen vergunningenbeleid kunnen voeren met voldoende aandacht voor de noden van onze bedrijven en handelskernen. Als gemeente investeren in groene energie en dit soort investeringen ook financieel aanmoedigen bij onze ondernemers is een morele plicht die we niet mogen ontlopen.”

Foto1: overleg tussen lokale ondernemers en politici via Voka Foto2: overleg tussen lokale ondernemers en politici via Unizo Foto3: voor schepen Swevers zijn nieuwe belastingen niet aan de orde

Bert Houbrechts

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio