Parking 'De Wroeter' in de Herbroekstraat moet deels opgeruimd

De gemeente dient de aangelegde parking, ter hoogte van de Wroeter, deels op te ruimen en het terrein in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

Francis Croes

Volgens de gemeente is er hier sprake van een foutieve interpretatie daar één zijde van deze parking volledig op openbaar domein ligt.

Het grootste gedeelte van de parking aan ene zijde blijft behouden, de andere zijde, die deels op privaat domein ligt, wordt wel opgeruimd. Op het einde van de Herbroekstraat werd, door de gemeente in 2006, aan weerszijden van de weg, een parking aangelegd om het parkeerprobleem van het nabijgelegen centrum van de Wroeter in de Sint-Rochusstraat op te lossen.

Plaatselijk bewoner Paul Nagtegals, voert reeds geruime tijd, actie tegen deze parking, die volgens hem werd aangelegd in landbouwgebied en waar voor geen enkele overheidsinstantie een officiële bouwvergunning heeft afgeleverd. Op korte termijn wil de gemeente de riolering en de wegenis van de nabijgelegen Sint-Rochusstraat grondig verbeteren. Dan wordt er, langs deze weg, in de nabijheid van De Wroeter, ook een ruime parking gecreëerd.

Francis Croes


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio